• Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020

  • Základná škola, Ul. mládeže 2350/7, Poprad organizuje každý rok zápis do 1. ročníka v stanovenom termíne, ktorý rodičom vždy vopred oznámime. V školskom roku 2019/2020 sa zápis  uskutoční dňa 15. a 16. apríla 2020 v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod. 

   V školskom roku 2020/2021 otvoríme 2 triedy 1. ročníka ZŠ. 

   Rodičia (zákonní zástupcovia), ktorí chcú zapísať svoje dieťa do ZŠ, Ul. mládeže v Poprade, si môžu rezervovať termín zápisu. V prípade, že tak urobia, je potrebné:

   • navštíviť ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - len rodič (zákonný zástupca) bez prítomnosti dieťaťa - V REZERVOVANOM TERMÍNE
   • priniesť so sebou rodný list dieťaťa  a predložiť občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
   • vyplniť protokol o zápise alebo odovzdať už vyplnený protokol, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím TU:
   • súčasťou protokolu je aj ČESTNÉ PREHLÁSENIE o tom, že rodič dieťa nezapísal do 1. ročníka na inú základnú školu


   REZERVÁCIA TERMÍNU NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

   je potrebné, aby sa rodič zúčastnil osobne zápisu
   (rezervácia termínu neznamená, že dieťa je zapísané do ZŠ)   na každý termín je možné rezervovať iba 1 dieťa
   v prípade súrodencov si rezervujte termíny osobitne


   MOŽNOSŤ REZERVÁCIE BUDE UKONČENÁ DŇA 14. APRÍLA 2020 O 18.00 HODINE

   Čo potrebujete k zápisu?

   občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)

   rodný list dieťaťa

   Čo ponúkame?

   Testovanie 5-2019 - najlepšie výsledky v Poprade - o 21% v MAT a 23% v SJL viac ako celoslovenský priemer - viac kliknutím TU:

   možnosť kontinuálnej vzdelávania až do maturity

   odbornú prípravu pre gymnaziálne štúdium

   vyučovanie zamerané na cudzie jazyky, prírodovedné i humanitné predmety

   vyučovanie na 1. stupni  zamerané na anglický jazyk hneď od 1. ročníka kvalifikovanými pedagógmi

   individuálnu integráciu telesne postihnutých žiakov do školských kolektívov v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, asistentmi učiteľa, fyzioterapeutom

   mimoškolské aktivity - záujmové krúžky - cudzojazyčné, športové, umelecké, tanečné, práca s PC a rôzne iné

   kvalitný kolektív pedagogických pracovníkov, ktorí používajú kombinácie netradičných a klasických metód vyučovania v príjemnom prostredí a moderne zariadených učebniach, ale i vonku v areáli školy

   vyučovanie telesnej výchovy v 2 telocvičniach, školskom bazéne a rehabilitačných miestnostiach

   školský klub detí, ktorý pripravuje množstvo obľúbených akcií

   a ďalšie skvelé akcie, o ktorých sa môžete dozvedieť viac na internetovej stránke školy

   Kto sa môže zúčastniť zápisu?

   budúci prváčikovia so svojimi rodičmi (zákonnými zástupcami) z celého mesta Poprad i okolitých obcí bez ohľadu na trvalý pobyt žiaka

   Čo v prípade, že máme záujem o odklad povinnej školskej dochádzky?

   V prípade, že chcete požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky, odporúčame zúčastniť sa zápisu na škole v rámci svojej spádovej oblasti podľa bydliska.  

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890