• Angličtinárka z Brazílie
   • Angličtinárka z Brazílie

   • 02.05.2018 22:33
   • Dňa 27. apríla 2018 žiaci ZŠ a 8-ročného gymnázia zažili netradičnú hodinu vyučovania anglického jazyka. V úlohe učiteľa sa predstavila rodená Brazílčanka, ktorá pôsobila dlhé roky ako učiteľka anglického jazyka vo Veľkej Británii. 
   • Pozvanie do školy prijala Lilian Del Gaudio Maciel, mladá usmievavá angličtinárka z Brazílie. Dlhé roky pôsobila vo Veľkej Británii, kde učila angličtinu od tých najmenších až po dospelých. Plynulo ovláda anglický, portugalský, talianský jazyk a v súčasnosti sa učí slovenský jazyk, keďže svoj život spojila s manželom pochádzajúcim zo Slovenska. 

    Počas dňa odučila najskôr žiakov 6. ročníka, potom 4. ročníka ZŠ a ďalšie dve hodiny učila na 8-ročnom gymnáziu. Počas vyučovania boli prítomní aj vyučujúci daného predmetu, aby sa inšpirovali novými metódami vyučovania cudzieho jazyka. Príjemná atmosféra, popretkávaná neustálou konverzáciou v anglickom jazyku, dodala odvahu aj tým žiakom, ktorí z obavy nesprávnej výslovnosti, či nesprávnej gramatiky, sa len ťažko zapájajú do vzájomnej konverzácie. 

    Touto cestou ďakujeme skvelej pani učiteľke za jej návštevu, inšpiratívnosť a nápaditosť pri rozvíjaní jazykových kompetencií. 

    Mgr. Pavol Leško

    FOTO PRÍLOHA

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola
   • ssdtppzs@gmail.com
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Pavol Leško
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403