• Malá finančná akadémia v našej škole
   • Malá finančná akadémia v našej škole

   • 12.10.2018 11:45
   • Od apríla až do mája 2018 sa v našej 3.ZA triede realizuje projekt s názvom MALÁ FINANČNÁ AKADÉMIA vďaka neziskovej organizácii EDULAB. 
   • Malá finančná akadémia s Kozmixom je jedinečný projekt, ktorý učiteľovi poskytuje všetky potrebné materiály na odučenie témy Finančná gramotnosť na 1. stupni ZŠ. Projekt spája aktivity v škole a doma s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami. Je ukážkou inovatívneho vyučovania, ktoré je pre žiakov motivujúce a zábavné. Žiaci spoznávajú svet peňazí, učia sa s nimi zodpovedne nakladať a rozvíjajú vlastnú finančnú gramotnosť. Získavajú schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdorojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. 

    Čo na to hovoria žiaci 3.ZA? 

    "Zapojili sme sa do súťaže Malá finančná akadémia. Keď sme sa o tom dozvedeli, boli sme prekvapení. Rozdelili sme sa do skupín. O deň neskôr sme sa dozvedeli viac. Vo štvrtok sme si vystrihli a vymaľovali naše Tatarkáče. V piatok sme dostatli zošity Kozmix na návšteve, aby sme mohli robiť doma dobrovoľné úlohy. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zapojiť do tejto súťaže. Dúfame, že v súťaži budeme úspešní." 

    Autori: Monika, Natálka, Martin , Emi

    Žiaci si vytvorili štyri tímy: Ornamenťáci, Domčekovci, Klaudáci a Skypitín

    Vytvorili si vlastnú menu: Tatarkáče

    Rozdelili si úlohy: bankár, novinár, architekti

    Ich úlohou je plniť rôzne úlohy, získavať "Tatarkáče" a správne hospodáriť pri nakupovaní stavebného materiálu, z ktorého v závere projektu bude vystavené nové mestečko. Architekti už teraz pracujú na návrhu, ako bude mestečko vyzerať a aké stavby v ňom postavia. 

    Ďakujeme neziskovej organizácii EDULAB, že sme sa mohli do tohto projektu zapojiť. 

    Mgr. Pavol Leško

    FOTO PRÍLOHA

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola
   • ssdtppzs@gmail.com
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Pavol Leško
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403