• Vianočná besiedka - MRÁZIK
   • Vianočná besiedka - MRÁZIK

   • 09.01.2019 13:12
   • Dňa 7. decembra 2018 sa uskutočnila v priestoroch Domu kultúry v Poprade vianočná besiedka žiakov našej školy. V dopoludňajších hodinách bolo vystúpenie pre žiakov školy a vo večerných hodinách pre vzácnych hostí, rodičov a priateľov školy.
   • Po minuloročnom úspechu s rozprávkou PERINBABA sme sa rozhodli aj v tomto školskom roku nacvičiť vianočnú besiedku v duchu známej zimnej, vianočnej rozprávky. Tentokrát vyhrala rozprávka Mrázik. Niekoľko mesačná príprava žiakov pod vedením triednych učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľov a režíserov programu Mgr. Vierky Gulovej a Mgr. Ivanky Lainczovej nevyšla nazmar. Úspech vianočnej besiedky, v ktorej sa predstavilo viac ako 200 účinkujúcich, bol obrovský. Radosť hercov, detí a prítomných ešte o to väčšia. 

    Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy náročného kultúrneho programu.

    Mgr. Pavol Leško

    FOTO PRÍLOHA

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola
   • ssdtppzs@gmail.com
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Pavol Leško
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403