• ENGLISH STAR
    • ENGLISH STAR

    • 22.05.2018 23:06
    • Dňa 18. mája 2018 sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISH STAR. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. 
    • viac
    • Jarné upratovanie
    • Jarné upratovanie

    • 22.05.2018 22:54
    • V mesiaci apríl sa uskutočnilo jarné upratovanie areálu školy. Do tejto akcie sa zapojili všetci žiaci základnej školy od tých najmenších prváčikov, až po deviatakov. 
    • viac
    • Prestávky počas letných dní
    • Prestávky počas letných dní

    • 03.05.2018 11:53
    • Od 3. mája 2018 si môžu žiaci počas veľkej prestávky oddýchnuť v átriu školy. Už minulý rok nám priniesol pozitívnu odozvu. Žiaci prijali túto možnosť s dobrým ohlasom a záujmom. 
    • viac
    • Nové detské ihrisko pre našich žiakov
    • Nové detské ihrisko pre našich žiakov

    • 03.05.2018 10:20
    • Dňa 2. mája 2018 sme slávnostne odovzdali nové detské ihrisko pre žiakov ZŠ, Ul. mládeže, Poprad, ktoré je umiestnené v átriu školy. Detské ihrisko tak bude slúžiť žiakom v popoludňajších hodinách v ŠKD, ale aj počas teplých dní cez veľké prestávky. 
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola
   • ssdtppzs@gmail.com
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Pavol Leško
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403