• Námornícky deň v ŠKD
    • Námornícky deň v ŠKD

    • 14.06.2018 22:10
    • Vstupenkou na palubu lode bol vlastnou hlavou vymyslený pokrik. Len ten, kto mal dostatočne bohatú fantáziu a zmysel pre dobrodružstvo, mohol vidieť nevídané a počuť neslýchané. Dňa 13. júna 2018 sa na školskom dvore začal Námornícky deň v ŠKD. 
    • viac
    • Žiaci 3.ZA navštívili Legovňu v Poprade
    • Žiaci 3.ZA navštívili Legovňu v Poprade

    • 14.06.2018 22:10
    • Šesť týždňov sa žiaci 3.ZA triedy aktívne zapájali do projektu Malá finančná
     akadémia. Odmenou im neboli len získané vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti, ale
     aj návšteva Legovne v Poprade. Návšteva sa uskutočnila 25. mája 2018. 
    • viac
    • Získali sme prvé miesto v biologickej olympiáde
    • Získali sme prvé miesto v biologickej olympiáde

    • 08.06.2018 14:10
    • Dňa 23. mája 2018 zavŕšili žiaci 5.ZA Nelka Homolová, Sarah Schindlerová, Anna Mária Novotná, Karin Cambelová a Jaroslav Kaprál celoročnú biologickú súťaž na okresnom kole víťazstvom. 
    • viac
    • Medzinárodný deň detí - 2. stupeň ZŠ
    • Medzinárodný deň detí - 2. stupeň ZŠ

    • 08.06.2018 13:40
    • Prvý júnový deň opäť patril deťom. Učitelia pripravili našim žiakom 2. stupňa bohatý program s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete.Obloha bola zaliata slnkom, a tak nemohla chýbať zmrzlina, chladený džús, palacinka či skvelý zákusok.
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola
   • ssdtppzs@gmail.com
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Pavol Leško
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403