• Dnes je
  Piatok 16. 11. 2018
  • november 2018
    • 16
    • Pia
    • Projektové vyučovanie - Čím budem, keď vyrastiem
    • 16. 11. 2018
    • Novinky
    • 16
    • Pia
    • Úcta k starším
    • 16. 11. 2018
    • Novinky
    • 16
    • Pia
    • Štvrtáci realizujú projekt s názvom VIEM ČO ZJEM
    • 16. 11. 2018
    • Novinky
    • 16
    • Pia
    • Tekvičkový deň
    • 16. 11. 2018
    • Novinky
    • 17
    • Sob
    • Deň boja za slobodu a demokraciu
    • 17. 11.
    • Sviatok
    • 21
    • Str
    • Testovanie T5-2018
    • 21. 11.
    • Iná udalosť
    • 22
    • Štv
    • Rodičovské združenie - 16.30 hod.
    • 22. 11.
    • Iná udalosť
  • december 2018
    • 06
    • Štv
    • Mikuláš v škole
    • 6. 12.
    • Iná udalosť
    • 07
    • Pia
    • Vianočná besiedka - DK Poprad - 16.30 hod.
    • 7. 12.
    • Iná udalosť
    • 24
    • Pon
    • Vianoce
    • 24.-26. 12.
    • Sviatok
  • Kontakty

   • Základná škola
   • ssdtppzs@gmail.com
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Pavol Leško
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403