• Rozpočet využitia prostriedkov v školskom roku 2018/2019

    • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. MLÁDEŽE, POPRAD

     Počet žiakov:           244

     Rozpočet na sumu:  1700,- €

      

     AKCIA Suma
     Uhrádzanie cestovného na súťaže - 1. a 2. stupeň
     Zodpovedná: ZRŠ
     Termín: priebežne
       12,- €
     Mikulášske balíčky pre žiakov 1. stupňa
     Zodpovedná: p. Leško
     Termín: december 2018
     1,50 €/žiak 189,- €
     Mikulášske balíčky pre žiakov 2. stupňa
     Zodpovední: p. Leško
     Termín: december 2018
     1,50 €/žiak 177,- €
     Vianočná besiedka pre žiakov 1. a  2. stupňa
     Zodpovední: tr. učitelia 1.ZA - 9.ZA
     Termín: december 2018

     230,- €
     Lyžiarsky kurz - 7.ZA
     Zodpovedná: p. Bolozová, p. Brndiarová, p. Vojčíková
     Termín: december - január
     33,- €/trieda 33,- €
     Karneval žiakov 1. stupňa
     Zodpovedná: p. Pamulová
     Termín: február 2019
       50,- €
     Kultúrna akcia pre žiakov 1. stupňa
     Zodpovedná: p. Pamulová
     Termín: apríl 2019
      1,-€/žiak 126,-€

     Kultúrna akcia pre žiakov 2. stupňa
     Zodpovední: tr. učitelia 5.ZA - 9.ZA + vyučujúci SJL
     Termín: apríl 2019

     1,- €/žiak 118,- €
     Rozprávková noc pre žiakov 1. stupňa + 5. - 6. r.
     Zodpovedná: p. Pamulová
     Termín: marec 2019
       80,- €
     Škola v prírode - 1. stupeń ZŠ
     Zodpovedná: p. Pamulová
     Termín: máj - jún 2019
       90,- €
     MDD - 1. stupeň
     Zodpovední: tr. učitelia 1.ZA - 4.ZA
     Termín: jún 2019
       80,- €
     MDD - 2. stupeň
     Zodpovední: tr. učitelia 5.ZA - 9.ZA
     Termín: jún 2019
       80,- €
     Odmeny na konci školského roka pre žiakov 1. stupňa
     Zodpovední: tr. učitelia 1.ZA - 4.ZB
     Termín: jún 2019
     1,50 €/žiak 189,- €
     Odmeny na konci školského roka pre žiakov 2. stupňa
     Zodpovední: tr. učitelia 5.ZA - 8.ZA
     Termín: jún 2019
     1,50 €/žiak 150,- €
     Práca s talent. mládežou - vyhodnotenie súťaží - 1.st.
     Zodpovedný: p. Pamulová
     Termín: priebežne
       30,- €
     Práca s talent. mládežou - vyhodnoteni súťaží - 2. st.
     Zodpovedný: ZRŠ
     Termín: priebežne
       30,- €
     Odmeny pre žiakov 9. ročníka
     Zodpovedná: p. Kenedich
     Termín: jún 2019
     2,- €/žiak 36,- €
     SPOLU 1700,- €

     V Poprade 8.11.2018

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • ssdtppzs@gmail.com
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Pavol Leško
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403