• 2019/2020

   • Okresné kolo

    • Timotej Matoľák
    • 1. miesto
    • Šaliansky Maťko
    • Okresné kolo
    • slovenský jazyk a literatúra
    • Gregor Kovalčík
    • 4. miesto - kategória 1A
    • Olympiáda v anglickom jazyku
    • Okresné kolo
    • anglický jazyk
    • Maxim Moncoľ
    • 5. miesto - kategória 1B
    • Olympiáda v anglickom jazyku
    • Okresné kolo
    • anglický jazyk
   • 2017/2018

   • Regionálne kolo

    • Matúš Škuta
    • 2. miesto
    • VYBÍJANÁ
    • Regionálne kolo
    • telesná a športová výchova
    • Tobiáš Pavliga
    • 2. miesto
    • VYBÍJANÁ
    • Regionálne kolo
    • telesná a športová výchova
    • Michal Jozef Hučko
    • 2. miesto
    • VYBÍJANÁ
    • Regionálne kolo
    • telesná a športová výchova
    • Markéta Dlugošová
    • 2. miesto
    • VYBÍJANÁ
    • Regionálne kolo
    • telesná a športová výchova
    • Viktória Guzlejová
    • 2. miesto
    • VYBÍJANÁ
    • Regionálne kolo
    • telesná a športová výchova
    • Maroš Kačica
    • 2. miesto
    • VYBÍJANÁ
    • Regionálne kolo
    • telesná a športová výchova
    • Sarah Kromková
    • 2. miesto
    • VYBÍJANÁ
    • Regionálne kolo
    • telesná a športová výchova
    • Ema Mária Mišáneková
    • 2. miesto
    • VYBÍJANÁ
    • Regionálne kolo
    • telesná a športová výchova
    • Sarah Elizabeth Múranicová
    • 2. miesto
    • VYBÍJANÁ
    • Regionálne kolo
    • telesná a športová výchova
    • Simon Orolín
    • 2. miesto
    • VYBÍJANÁ
    • Regionálne kolo
    • telesná a športová výchova
    • Anna Pavolková
    • 2. miesto
    • VYBÍJANÁ
    • Regionálne kolo
    • telesná a športová výchova
   • Celoštátne kolo

    • Mária Vicianová
    • 3. miesto
    • ANJEL VIANOC
    • Celoštátne kolo
    • výtvarná výchova
    • Laura Paločková
    • čestné uznanie
    • ANJEL VIANOC
    • Celoštátne kolo
    • výtvarná výchova
    • Nina Knutová
    • čestné uznanie
    • ANJEL VIANOC
    • Celoštátne kolo
    • výtvarná výchova
   • Školské kolo

    • Beáta Pitoňáková
    • Hviezdoslavov Kubín
    • Školské kolo
    • slovenský jazyk a literatúra
    • Andrea Tomajková
    • Hviezdoslavov Kubín
    • Školské kolo
    • slovenský jazyk a literatúra
    • Lenka Majerčáková
    • Hviezdoslavov Kubín
    • Školské kolo
    • slovenský jazyk a literatúra
  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890