• Didaktické hry na I. stupni ZŠ
    • Didaktické hry na I. stupni ZŠ

    • 16.12.2020 13:46
    • Mesiac jún je plný vonkajších aktivít. Medzi ne patria aj didaktické hry, kde si môžu zmerať svoju silu, rýchlosť a obratnosť žiaci I. stupňa ZŠ navzájom. Zároveň si osvoja schopnosť podať rýchlu zdravotnú pomoc, či ošetriť drobné poranenia. 
    • viac
    • Cvičenie v prírode
    • Cvičenie v prírode

    • 16.12.2020 13:34
    • V júni 2020 sa žiaci I. stupňa ZŠ zúčastnili už tradičného cvičenia v prírode. 
    • viac
    • Privítali sme žiakov opäť v škole
    • Privítali sme žiakov opäť v škole

    • 02.06.2020 12:34
    • Dňa 1. júna 2020 sme privítali v našej škole žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ. Po prerušení vyučovania, ktoré bolo od 16. marca 2020, sa brány školy opäť otvorili.
    • viac
    • ŠKD má talent
    • ŠKD má talent

    • 19.03.2020 10:35
    • Dňa 27. februára 2020 sa uskutočnila súťaž ŠKD má talent. Žiaci zo školského klubu detí predviedli pred svojimi spolužiakmi svoje nadanie a talent v rôznych oblastiach.
    • viac
  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890