• Novinky

    • Zápis do 1. ročníka ZŠ - 15. a 16. apríl 2020 od 8.00 do 17.00 hod.
     • Zápis do 1. ročníka ZŠ - 15. a 16. apríl 2020 od 8.00 do 17.00 hod.

      Oznamujeme rodičom budúcich prvákov, že zápis do ZŠ, Ul. mládeže v Poprade sa uskutoční dňa 15. a 16. aprla 2020 v čase od 8.00 do 17.00 hod. 

      Rodičia (zákonní zástupcovia), ktorí chcú zapísať svoje dieťa do ZŠ, Ul. mládeže v Poprade, si môžu rezervovať termín zápisu. V prípade, že tak urobia, je potrebné:

      • navštíviť ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - len rodič (zákonný zástupca) bez prítomnosti dieťaťa - V REZERVOVANOM TERMÍNE
      • priniesť so sebou rodný list dieťaťa  a predložiť občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
      • vyplniť protokol o zápise alebo odovzdať už vyplnený protokol, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím TU:
      • súčasťou protokolu je aj ČESTNÉ PREHLÁSENIE o tom, že rodič dieťa nezapísal do 1. ročníka na inú základnú školu

      REZERVÁCIA TERMÍNU NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

      je potrebné, aby sa rodič zúčastnil osobne zápisu (rezervácia termínu neznamená, že dieťa je zapísané do ZŠ)

      na každý termín je možné rezervovať iba 1 dieťav prípade súrodencov si rezervujte termíny osobitne

       

      MOŽNOSŤ REZERVÁCIE BUDE UKONČENÁ DŇA 14. APRÍLA 2020 O 18.00 HODINE

    • Najlepší v testovaní T5
     • Najlepší v testovaní T5

      Opäť po roku sme obhájili prvenstvo v testovaní žiakov 5. ročníka ZŠ. V matematike sme dosiahli o viac ako 21 % a v slovenskom jazyku a literatúre o viac ako 23% lepší výsledok v porovnaní s celoslovenským priemerom. Viac kliknutím TU: 

    • Ako funguje integrácia na našej škole?
     • Ako funguje integrácia na našej škole?

      Naša škola sa môže pochváliť už množstvom úspešných žiakov, ktorí vďaka projektu integrácie telesne postihnutých žiakov absolvovali štúdium na základnej škole, gymnáziu a pokračovali aj na vysokých školách. Dnes sú už zaradení v pracovnom procese. Viac kliknutím TU: 

    • Beseda k zdravému životnému štýlu
     • Beseda k zdravému životnému štýlu

      Dňa 20. decembra 2019 sa zúčastnili žiaci 7.ZA, 8.ZA a 9.ZA besedy k zdravému životnému štýlu s Matúšom Špirkom - trénerom ľudí, Milanom Glevaňákom - hokejbalistom a Lukášom Olejníkom - hokejistom HK Poprad. 
    • Vianočná akadémia - KUBO
     • Vianočná akadémia - KUBO

      Dňa 12. decembra 2019 sa v priestoroch DK Poprad uskutočnila vianočná besiedka žiakov našej školy. Tentokrát sa celá slávnosť niesla v duchu filmového príbehu - KUBO. 
    • Mikuláš na škole
     • Mikuláš na škole

      Dňa 6. decembra 2019 navštívil našu školu Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Vypočul si od smelých detí vinše, básničky a pesničky.
    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

      Dňa 29. novembra 2019 žiaci 3.ZA navštívili Podtatranskú knižnicu v Poprade, kde im pani knihovníčka prečítala príbehy od autora Branislava Janusa z knihy Láskavé rozprávky. 
    • Deň vedy u nás
     • Deň vedy u nás

      Opäť po roku sa na našej škole konal Deň vedy, ktorý si pripravili študenti bilingválnej sekcie gymnázia. Na túto akciu sa naši žiaci veľmi tešia, pretože priamo v budove školy môžu vstúpiť do "vedeckého sveta" plného fyzikálnych i chemických pokusov. 
    • Turnaj vo futbale
     • Turnaj vo futbale

      Dňa 16. apríla 2019 sa žiaci I. stupňa ZŠ zúčastnili turnaja v malom futbale. Spoločne  si zmerali sily so žiakmi ZŠ s MŠ, Tajovského Poprad a ZŠ Ždiar. 
    • Piataci navštívili Kežmarský hrad
     • Piataci navštívili Kežmarský hrad

      Dňa 1. apríla 2019 sa žiaci 5.ZA a 5.ZB zúčastnili exkurzie do Kežmarku, na Kežmarský hrad. Nebol to žiaden prvoaprílový žart, ako by si niekto mohol myslieť, ale veľmi zaujímavo a príjemne strávený deň.
    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

      Dňa 21. marca 2019 sa uskutočnil Deň otvorených dverí na našej ZŠ. V tento deň  k nám zavítali hostia, rodičia, starí rodičia, súrodenci, budúci školáci a mnoho ďalších. 
    • Druháci navštívili Mestský úrad v Poprade
     • Druháci navštívili Mestský úrad v Poprade

      Dňa 12. marca 2019 sa žiaci 2.ZA a 2.ZB zúčastnili exkurzie na MsÚ v Poprade a u našich mestských policajtov. Oboznámili sa so všetkým čo sa dá na úrade vybaviť, zistiť a to všetko v sprievode pána viceprimátora Mgr. Štefana Pčolu a PaedDr. Emila Turčana.
    • Rozprávková noc v škole
     • Rozprávková noc v škole

      Dňa 21. marca 2019 sa uskutoční ROZPRÁVKOVÁ NOC V ŠKOLE, na ktorú pozývame všetkých žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ. Viac informácii dostanú rodičia a žiaci prostredníctvom návratky, ktorú je potrebné vyplniť. Tešíme sa na Vašu účasť. 

    • ŠKD má talent
     • ŠKD má talent

      Dňa 7.3.2019 sa v školskom klube detí uskutočnil prvý ročník súťaže ŠKD má talent. Deti sa na súťaž dlhodobo pripravovali. Do  finále postúpili víťazi jednotlivých oddelení.
    • Začali sme turnaj v prehadzovanej
     • Začali sme turnaj v prehadzovanej

      Dňa 7. marca si žiaci prvého stupňa zmerali sily v prehadzovanej s kamarátmi zo školy ZŠ s MŠ Dostojevského a ZŠ sv.Jána Pavla II. z Popradu. Všetkým športovcom sa výborne darilo a tešia sa na ďalšie spoločné stretnutie.
    • Valentín na škole
     • Valentín na škole

      Valentín na našej ZŠ prebiehal vo veľmi príjemnej nálade. Deň pred Valentínom sme vyzbierali valentínske pozdravy pre I.aj II.stupeň ZŠ, ktoré 14.2 cez veľkú prestávku ich naše milé pomocníčky sv.Valentína z 9.ZA oblečené v červenom, poroznášali tým, ktorým boli adresované.
    • Karneval žiakov I. stupňa ZŠ
     • Karneval žiakov I. stupňa ZŠ

      Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov a karnevalov. Aj v našej škole sa stal karneval krásnou tradíciou, s tohtoročným magickým dátumom 14. február.
    • Odovzdávanie výpisov známok k I. polroku 2018/2019
     • Odovzdávanie výpisov známok k I. polroku 2018/2019

      Dňa 31. januára 2019 sa uskutočnia počas 4. vyučovacej hodiny triednické hodiny, na ktorých triedni učitelia slávnostne odovzdávajú výpisy známok za 1. polrok školského roka 2018/2019. Po skončení bude nasledovať obed v školskej jedálni (II. stupeň ZŠ od 11.30 hod., I. stupeň ZŠ od 11.50 hod.). Vyučovanie v daný deň obedom končí. Želáme žiakom príjemné prežitie polročných prázdnin, ktoré budú v piatok 1. februára 2019. Vyučovanie pokračuje v pondelok 4. februára 2019. 

    • Školský projekt TERRA INCOGNITA
     • Školský projekt TERRA INCOGNITA

      Aj v deň odovzdávania výpisov klasifikácie za I. polrok 2018/2019 boli naši žiaci aktívni. Nacvičili si scénky a pripravili prezentácie v rámci školského projektu Terra incognita. 
    • Hviezdoslavov Kubín 2019 - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín 2019 - školské kolo

      Dňa 28. januára 2019 sa  konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Táto recitačná súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou má aj u nás svoju tradíciu. Tento rok sa školského kola zúčastnilo 21 žiakov 2. – 9. ročníka.

    • Beseda - Cesta k mužnosti
     • Beseda - Cesta k mužnosti

      Dňa 24. januára 2019 sa na našej škole uskutočnila beseda na tému - Cesta k mužnosti. Zúčastnili sa jej chlapci z kvarty A, B a 9.ZA. Obsahom prednášky boli bio-psychologické a sociálne aspekty dospievania, intímna a sexuálna hygiena, prevencia a zodpovedné sexuálne správanie. 
    • Vianočný stromček na námestí v Poprade
     • Vianočný stromček na námestí v Poprade

      Aj tento školský rok sme sa zapojili do akcie, ktorú organizuje mesto Poprad, „Vyzdobme si vianočný stromček“. Žiaci vyrábali ozdoby na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD a na krúžku Šikovné ručičky. Našim cieľom bolo vyrobiť ozdoby aj z odpadového materiálu. A tak vznikli zvončeky a vločky z makovíc a srdiečka z prírodného špagátu.
    • Vianočná besiedka - MRÁZIK
     • Vianočná besiedka - MRÁZIK

      Dňa 7. decembra 2018 sa uskutočnila v priestoroch Domu kultúry v Poprade vianočná besiedka žiakov našej školy. V dopoludňajších hodinách bolo vystúpenie pre žiakov školy a vo večerných hodinách pre vzácnych hostí, rodičov a priateľov školy.
    • Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka
     • Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka

      V termíne od 9. januára do 15. januára 2019 (okrem soboty a nedele) sa uskutoční lyžiarsky výcvik pre žiakov 7.ZA s dochádzkou do lyžiarskeho strediska vo Vernári. Zraz žiakov bude každý deň o 7.30 na parkovisku pri ARÉNE POPRAD. Príchod do školy bude každý deň o 15.00 hod. na parkovisko pred školou. 

    • Úcta k starším
     • Úcta k starším

      Dňa 7. novembra 2018 si žiaci ZŠ uctili starších ľudí tým, že si pre nich pripravili krátky kultúrny program. Pozvali svojich starých rodičov a ich kamarátov do školy a okrem pásma básni, piesní, scénok im odovvzali aj malé darčeky. Na záver si spoločne zatancovali
    • Tekvičkový deň
     • Tekvičkový deň

      Dňa 25. októbra sa stal v našej škole tak trochu tekvičkovo bláznivý deň. Žiaci ukázali svoju kreativitu vo vyrezávaní tekvíc i vo výrobe kúsoček strašidelných masiek. 
    • Európsky deň jazykov u nás
     • Európsky deň jazykov u nás

      V stredu 26. septembra 2018 prebehla na druhom stupni ZŠ akcia na počesť Európskeho dňa jazykov. V 5.ZA vyrástlo anglické mestečko plné obchodíkov s rôznym tovarom. V ňom si mohli žiaci za imaginárne peniažky, ktoré na začiatku hodiny dosatli, nakúpiť v každom z obchodíkov, čo sa im len páčilo. 
    • Stroj na jednotky v novom školskom roku
     • Stroj na jednotky v novom školskom roku

      Milí rodičia, žiaci. Aj v tomto školskom roku máte možnosť využívať portál STROJ NA JEDNOTKY pri domácej príprave, či opakovaní učiva prostredníctvom internetu. Zmena nastala v tom, že už rodič môže sám vyplniť registráciu a následne uhradiť poplatok pre získanie ročného alebo viacročného prístupu. Viac informácii nájdete na stránke: www.strojnajednotky.sk

    • Rozvrh hodín na prvý septembrový týždeň
     • Rozvrh hodín na prvý septembrový týždeň

      Žiaci 1. ročníka budú počas prvého týždňa mať vyučovanie od 1. - 3. hodinu. (7.50 - 10.35 hod.) Následne pôjdu do ŠKD. 

      Žiaci 2. - 4. ročníka ZŠ sa budú vyučovať 4 hodiny (7.50 - 11.30 hod.)

      Žiaci 2. stupňa ZŠ sa budú prvý septembrový týždeň vyučovať podľa nasledujúceho rozvrhu:

      ROZVRH PRE II. STUPEŇ ZŠ

      Vo štvrtok sa organizuje teoretická časť účelových cvičení a v piatok praktická časť účelových cvičení pre žiakov II. stupňa ZŠ. Žiaci I. stupňa ZŠ budú mať v piatok cvičenie v prírode. Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia. 

      VYUČOVANIE PODĽA STABILNÉHO ROZVRHU ZAČÍNA 10.9.2018.

    • Zoznam pomôcok pre I. stupeň ZŠ v školskom roku 2018/2019
     • Zoznam pomôcok pre I. stupeň ZŠ v školskom roku 2018/2019

      Milí rodičia, žiaci. Zverejňujeme zoznam pomôcok, ktoré budú žiaci I. stupňa našej školy potrebovať v školskom roku 2018/2019. 

      Čo sa týka prvákov, najskôr je potrebné zabezpečiť zoznam pomôcok na výtvarnú výchovu, telesnú a športovú výchovu a hudobnú výchovu. Následne sa budú pomôcky dopĺňať na základe inštrukcií od triednej učiteľky. Žiaci získajú potrebné učebnice, písanky a iné učebné pomôcky. 

      Zoznam pomôcok - KLIKNUTÍM TU

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

      Oznamujeme rodičom, že dňa 29. júna 2018 sa uskutoční slávnostné odovzdávanie vysvedčení o 9.00 hodine. Príchod žiakov do školy je o 8.45. hod.  Z technických príčin je školská jedáleň mimo prevádzky. Školský klub detí bude v prevádzke v čase od 6.15 do 12.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

    • Naše dedičstvo
     • Naše dedičstvo

      Dňa 13.6.2018 sa tretici a štvrtáci zúčastnili výstavy Naše dedičstvo, ktorú pripravili v OC Forum
      Poprad študenti tretieho ročníka nášho gymnázia.
    • Chvíle, ktorými sa neplytvá
     • Chvíle, ktorými sa neplytvá

      Vedeli ste, že priemerný Slovák ročne vyhodí vyše 160 kg potravín? V celej EÚ je to za rok okolo 90 miliónov ton. Neuveriteľné?! Na školách sa už roky hovorí o správnej a zdravej strave. Je však
      dôležité rozprávať aj o plytvaní s jedlom a potravinami. V mesiacoch apríl a máj sa preto žiaci 3.ZA
      zapojili do výchovno-vzdelávacieho projektu s názvom Chvíle, ktorými sa neplytvá.
    • Námornícky deň v ŠKD
     • Námornícky deň v ŠKD

      Vstupenkou na palubu lode bol vlastnou hlavou vymyslený pokrik. Len ten, kto mal dostatočne bohatú fantáziu a zmysel pre dobrodružstvo, mohol vidieť nevídané a počuť neslýchané. Dňa 13. júna 2018 sa na školskom dvore začal Námornícky deň v ŠKD. 
    • Žiaci 3.ZA navštívili Legovňu v Poprade
     • Žiaci 3.ZA navštívili Legovňu v Poprade

      Šesť týždňov sa žiaci 3.ZA triedy aktívne zapájali do projektu Malá finančná
      akadémia. Odmenou im neboli len získané vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti, ale
      aj návšteva Legovne v Poprade. Návšteva sa uskutočnila 25. mája 2018. 
    • Medzinárodný deň detí - 2. stupeň ZŠ
     • Medzinárodný deň detí - 2. stupeň ZŠ

      Prvý júnový deň opäť patril deťom. Učitelia pripravili našim žiakom 2. stupňa bohatý program s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete.Obloha bola zaliata slnkom, a tak nemohla chýbať zmrzlina, chladený džús, palacinka či skvelý zákusok.
    • ENGLISH STAR
     • ENGLISH STAR

      Dňa 18. mája 2018 sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISH STAR. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. 
    • Prestávky počas letných dní
     • Prestávky počas letných dní

      Od 3. mája 2018 si môžu žiaci počas veľkej prestávky oddýchnuť v átriu školy. Už minulý rok nám priniesol pozitívnu odozvu. Žiaci prijali túto možnosť s dobrým ohlasom a záujmom. 
    • Nové detské ihrisko pre našich žiakov
     • Nové detské ihrisko pre našich žiakov

      Dňa 2. mája 2018 sme slávnostne odovzdali nové detské ihrisko pre žiakov ZŠ, Ul. mládeže, Poprad, ktoré je umiestnené v átriu školy. Detské ihrisko tak bude slúžiť žiakom v popoludňajších hodinách v ŠKD, ale aj počas teplých dní cez veľké prestávky. 
    • Jarné upratovanie
     • Jarné upratovanie

      V mesiaci apríl sa uskutočnilo jarné upratovanie areálu školy. Do tejto akcie sa zapojili všetci žiaci základnej školy od tých najmenších prváčikov, až po deviatakov. 
    • Apríl - mesiac lesov
     • Apríl - mesiac lesov

      Apríl, mesiac lesov, sme si v tomto roku pripomenuli v jeho úplnom závere. Dňa 30. apríla 2018 sa žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ zúčastnili prednášky v ENVIROUČEBNI a žiaci 3. a 4. ročníka navštívili areál Zvernice poľovníckeho združenia DUBINA na Kvetnici. Prváci a druháci pokračovali po návrate aj v projektovom vyučovaní, ktoré bolo zamerané na lesoochranársku tému. 
    • Angličtinárka z Brazílie
     • Angličtinárka z Brazílie

      Dňa 27. apríla 2018 žiaci ZŠ a 8-ročného gymnázia zažili netradičnú hodinu vyučovania anglického jazyka. V úlohe učiteľa sa predstavila rodená Brazílčanka, ktorá pôsobila dlhé roky ako učiteľka anglického jazyka vo Veľkej Británii. 
    • Deň vedy v našej škole
     • Deň vedy v našej škole

      Dňa 26. apríla 2018 sa v našej škole oslavoval deň vedy. Táto skvelá akcia sa pravidelne organizuje každý rok vďaka výbornej spolupráci pani učiteľky Márii Goláňovej a študentov bilingválnej sekcie. 
    • Divadelné predstavenie Ďurošík
     • Divadelné predstavenie Ďurošík

      Vďaka hercom z Mestského divadla Rožňava ACTORES sa žiaci prvého stupňa ZŠ vydali 25. apríla 2018 na dobrodružnú cestu za zbojníckym osusom a vstúpili do sveta čarovných bytostí, statočných zbojníkov, dobrotivého ľudu, či skúpych zemepánov. 
    • Zlatý slávik v ŠKD
     • Zlatý slávik v ŠKD

      Dňa 12. apríla 2018 sa uskutočnilo finále speváckej súťaže s názvom Zlatý slávik, ktorá sa v tomto školskom roku konala medzi deťmi v školskom klube detí. 
    • Veľkonočné vajíčka
     • Veľkonočné vajíčka

      Dňa 28. marca 2018 navštívil našu školu pán Pastrnák z Batizoviec, ktorý sa už niekoľko rokov venuje tradíciám zdobenia veľkonočných vajíčok. 
    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

      Dňa 22. marca 2018 sme si s prváčikmi z I.ZA pripomenuli Svetový deň vody. Počas jedného týždňa sme si v rámci učiva v prvouke pripomenuli mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia ako aj pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 
    • Zapojili sme sa do ponožkovej výzvy
     • Zapojili sme sa do ponožkovej výzvy

      21. marca 2018 sme si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu. Niektorí učitelia, ale hlavne deti prijali výzvu obuť si v daný deň ponožky rôznej farby alebo veľkosti, čím chceli poukázať na to, že byť odlišný je normálne. 
    • Siedmaci a ôsmaci navštívili Múzeum TANAPu
     • Siedmaci a ôsmaci navštívili Múzeum TANAPu

      21. marec 2018 - Každé ráno sa pozeráme na zasnežené Tatry, náš klenot, ktorý obdivujú nielen domáci, ale aj zahraniční turisti. Dnes sme sa rozhodli, že si ich pozrieme zblízka a nadýchame sa sviežeho tatranského vzduchu. 

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

      Dňa 19. marca 2018 sa žiaci I. stupňa zapojil do matematickej súťaže s názvom Matematický Klokan. Žiaci I. ročníka si osobitne zmerali svoje sily v počítaní v triedach a tí starší riešili úlohy v školskej jedálni. 
    • Had v škole - učíme sa navzájom
     • Had v škole - učíme sa navzájom

      Dňa 15. marca zažili naši piataci zaujímavú hodinu, ktorú viedla ich spolužiačka Barbora Fričová. Prednáška bola súčasťou prípravy žiačky na Biologickú olympiádu v kategórii D - projektová časť. 
    • Rozprávková noc v škole
     • Rozprávková noc v škole

      Dňa 15. marca 2018 sa opäť po roku uskutočnila Rozprávková noc v škole. Tentokrát nielen žiaci 1. stupňa ZŠ, ale aj piataci a šiestaci ostali v škole zo štvrtka až do piatku. 
    • 2% dane z príjmu
     • 2% dane z príjmu

      Važení rodičia a priatelia školy

      Aj v tomto roku môžete darovaním 2% dane z príjmu podporiť naše rodičovské združenie. Vďaka Vám môžeme neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces, realizovať rôzne aktivity v prospech Vašich detí,  modernizovať priestory školy a napĺňať vopred stanovené ciele. Ďakujeme za prejav Vašej dôvery a Vašu podporu.  Ako postupovať? 

    • Miss Barbie v ŠKD - školské kolo
     • Miss Barbie v ŠKD - školské kolo

      Dňa 12. marca 2018 sa uskutočnil 3. ročník súťaže Miss Barbie. Dievčatá nás opäť prekvapili svojimi úžasnými výkonmi. Po tradičnom rozhovore , kde nám predstavili svoju barbie, sa nám predviedli vo voľnom programe.
    • Miss Barbie v ŠKD - triedne kolá
     • Miss Barbie v ŠKD - triedne kolá

      Už tretí rok sa vo všetkých oddeleniach ŠKD počas februára uskutočnili triedne kolá súťaže Miss
      Barbie. Súťažiace predstavili svoje barbie v dvoch súťažných disciplínach
    • Deti z ŠKD navštívili knižnicu
     • Deti z ŠKD navštívili knižnicu

      Dňa 21. februára 2018 navštívili deti z ŠKD opäť knižnicu. Teta knihovníčka priblížila knihu, ktorej sa deti venovali slovami: "Jedna má oči stále zatvorené a druhá ich má dokorán. Každá pozerá, ale spolu vidia."
    • Vyhodnotenie vedomostných a športových súťaži za I. polrok
     • Vyhodnotenie vedomostných a športových súťaži za I. polrok

      Pri príležitosti ukončenia 1. polroka 2017/2018 sa konalo v priestoroch školy slávnostné vyhodnotenie vedomostných a športových súťaží.  Žiaci  I. stupňa, ktorí dosiahli úspechy v súťažiach konaných počas prvého polroka, získali odmeny a náležité ocenenie dosiahnutého úspechu. 
    • Školské kolo - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
     • Školské kolo - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

      Dňa 26. januára 2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže s názvom HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Aj v tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo množstvo detí z jednotlivých tried a ročníkov školy. 
    • Detská minikonferencia
     • Detská minikonferencia

      Dňa 22. decembra 2017 sa uskutočnila v 4.ZA triede detská minikonferencia pre žiakov I. stupňa ZŠ, na ktorej samotní žiaci prezentovali zaujímavé témy pred svojimi spolužiakmi. 
    • Týždeň vo farbách dúhy
     • Týždeň vo farbách dúhy

      Od 11.12. 2017 - 15. 12. 2017 sme sa i s prváčikmi z 1. ZA zapojili do projektu, ktorý vyhlásilo osemročné gymnázium našej školy. Počas piatich dní sme sa odeli do farieb dúhy, kedy sme boli v pondelok v bielej farbe, v utorok v červenej, v stredu v žltej, vo štvrtok v zelenej a uzavrela to v piatok farba modrá. 
     • Informácie pre stravníkov

      Žiaci, ktorí si zabudnú stravný lístok, stratia ho, alebo si zabudnú označiť lístok pre výber 2. jedla a nebude označený menom a triedou, môžu prísť na obed 10 minút pred ukončením výdaja stravy. Stravný lístok nie je prenosný.

    • Školské kolo biologickej olympiády
     • Školské kolo biologickej olympiády

      14. decembra sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády v kategórii F - Rastliny a zvieratá našich lesov. Táto súťaž je celoročná a prebehne v troch kolách. Témou prvého kola bol Farebný les. 
    • Mikuláš na škole
     • Mikuláš na škole

      Dňa 6. decembra 2017 zavítal po roku opäť do našej školy Mikuláš so svojimi anjelmi a čertmi, aby rozniesli množstvo sladkostí medzi všetky deti. 
    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

      Dňa 29. novembra 2017 sa uskutočnil v našej škole Deň otvorených dverí.  Záujemcovia o štúdium v základnej škole, či gymnáziu mohli v daný deň byť priamymi účastníkmi vyučovania a absolvovali otvorené vyučovacie hodiny. 
    • Žiaci 2. stupňa ZŠ navštívili Spišské divadlo
     • Žiaci 2. stupňa ZŠ navštívili Spišské divadlo

      Dňa 22. novembra 2017 sme so žiakmi 6. - 9. ročníka využili čas, ktorý naši piataci strávili pri celoslovenskom testovaní T5-2017,  a navštívili sme Spišské  divadlo. Tentoraz si pre nás herci pripravili inscenáciu s názvom Jánošík alebo Pravda je len jedna. 
    • Projektový deň - VESMÍR
     • Projektový deň - VESMÍR

      V 4.ZA sa opäť realizovalo projektové vyučovanie, tentokrát zamerané na vesmír. Žiaci si počas vyučovania pripravili rôzne projekty o vesmíre, ktoré následne prezentovali pred svojimi spolužiakmi a spoločne sa o spracovaných témach porozprávali. Skupinová práca výrazne prispela k utuženiu kolektívu. 
    • Projektový deň - DEŇ ZVIERAT
     • Projektový deň - DEŇ ZVIERAT

      4. október je považovaný za svetový deň zvierat. Pri tejto príležitosti si žiaci 4.ZA  pripomenuli tento deň a pod vedením pani učiteľky Mgr. Vierky Stavnej absolvovali projektové vyučovanie. 
    • Navštívili nás seniori
     • Navštívili nás seniori

      Dňa 8. novembra 2017 nás navštívili seniori, pre ktorých si žiaci z ŠKD, 5. a 6. ročníka ZŠ pripravili krásny kultúrny program pod vedením pani učiteliek, vychovávateliek a asistentiek.  Chceli im takto vyjadriť svoju náklonnosť, lásku a úctu. 
    • Naši prváci na hokeji
     • Naši prváci na hokeji

      Dňa 19. októbra 2017 sa zúčastnili žiaci 1.ZA a 1.ZB projektu "DETI NA HOKEJ", ktorého hlavným cieľom je zanechať v pamäti malých účastníkov pozitívnu skúsenosť s hokejom a zimným štadiónom. 
    • Deti z ŠKD navštívili knižnicu
     • Deti z ŠKD navštívili knižnicu

      Ako každý rok v rámci čitateľskej gramotnosti sa deti z ŠKD zúčastňujú aktivít organizovaných knižnicou. V tomto roku navštívili deti knižnicu počas mesiaca október. Začali sme 18. októbra 2017. 
    • Deti z ŠKD boli kŕmiť kačky
     • Deti z ŠKD boli kŕmiť kačky

      Jenenné kŕmenie kačíc na rieke Poprad sa stalo v našom ŠKD už tradíciou. Prechádzka mestom, spoznávanie významných budov, pozorovanie zmien v prírode či sledovanie dopravy je jeho súčasťou. Tak tomu bolo aj v piatok, 13. októbra. 

    • Deň Prešovského samosprávneho kraja
     • Deň Prešovského samosprávneho kraja

      Dňa  5. októbra 2017 sa pri príležitosti Dňa Prešovského samosprávneho kraja žiaci 7. ročníka zúčastnili interaktívneho podujatia, ktoré si pre nich pripravili pracovníčky Podtatranskej knižnice.

    • Noc výskumníkov v OC FORUM
     • Noc výskumníkov v OC FORUM

      29.septembra sa štvrtáci zúčastnili podujatia s názvom „Noc výskumníkov“.  Žiaci spoločne s vedcami hľadali vysvetlenie rôznych tajomstiev a javov vo vesmíre a na našej Zemi.

    • Čarovná muzika - divadlo v ŠKD
     • Čarovná muzika - divadlo v ŠKD

      Keď sa chudobných rodičov syn poberie do sveta, sám nevie, čo ho tam čaká......nájde si robotu u starej tetky, ktorá je k nemu neľudská, no napriek tomu ju prekabáti a získa čarovné husličky aj píšťalku. Tie pomôžu junákovi zlé čarodejnice poraziť, aby sa tak na koniec všetko na dobré obrátilo.

    • Grilovačka v ŠKD
     • Grilovačka v ŠKD

      Záver školského roka využili vychovávateľky ŠKD na organizáciu krásneho popoludnia, kde na spoločnej grilovačke sa stretnú v areáli školy žiaci, učitelia, vychovávatelia, asistenti, rodičia, starí rodičia, súrodenci a ďalší. 

    • Druháci v rozprávkovej krajine HABAKUKY
     • Druháci v rozprávkovej krajine HABAKUKY

      Dňa 23. júna 2017 žiaci 2. ročníka navštívili rozprávkovú krajinu Pavla Dobšinského s názvom Habakuky. Po vstupe do krajiny  sa stali divákmi dvoch krásnych rozprávok. Prvá bola v podaní hercov, druhá v podaní bábok v bábkovom divadle.

    • Štvrtáci navštívili Bojnický zámok
     • Štvrtáci navštívili Bojnický zámok

      Dňa 22. júna  2017 sa zúčastnili žiaci 4. ZA a 4. ZB školského výletu na Bojnický zámok. Návšteva najromantickejšieho zámku na Slovensku bola obohatená o divadelný festival rozprávok od Boženy Němcovej. Inscenované predstavenie rozprávok "Múdra žena, Soľ nad zlato, Čert a Káča a Popolvár" niesli v sebe skrytý význam, ktorý mali deti v priebehu ich hrania odhaliť.

    • Účelové cvičenie žiakov II. stupňa ZŠ
     • Účelové cvičenie žiakov II. stupňa ZŠ

      Každoročne sa s našimi žiakmi v rámci účelového cvičenia vyberieme niekam do prírody. Tentokrát naše kroky smerovali na Podstráň neďaleko Spišskej Teplice. Po vyčerprávajúcej hodinovej túre sme sa usadili na deky a občerstvili sa.

    • Didaktické hry na I. stupni ZŠ
     • Didaktické hry na I. stupni ZŠ

      V dňoch 20. a 21. júna 2017 sa uskutočnili Didaktické hry pre žiakov I.stupňa.  V teoretickej časti didaktických hier učitelia  žiakom priblížili témy: riešenie mimoriadnych situácií, zdravotná príprava, dopravnú výchovu a pohyb a pobyt v prírode.

    • Horúce dni sme trávili na čerstvom vzduchu
     • Horúce dni sme trávili na čerstvom vzduchu

      Mesiac jún je v tomto roku výnimočne veľmi teplý. V prvých týždňoch žiaci ešte doťahovali priemery známok a vynaložili všetku silu, aby dosiahli čo najlepšie výsledky. Únava sa však objavila a svoju úlohu zohralo aj horúce počasie. 

    • Informácie pre stravníkov v školskej jedálni
     • Informácie pre stravníkov v školskej jedálni

      Stravníci v školskej jedálni sa môžu odhlásiť  zo stravy najneskôr do 19. júna 2017. 

      Dňa 15. júna 2017 sa bude objednávať druhé jedlo na celý týždeň (19. - 23.6.2017 - číslo straveniek: 13 - 17).

      V týždni od 26.6. - 29.6.2017 sa bude variť len jedno hlavné jedlo. Možnosť výberu nie je. 

      Dňa 30. júna 2017 je školská jedáleň mimo prevázdzky z technických dôvodov. V daný deň sa strava neposkytuje. 

       

    • HRADOHRANIE na Spišskom hrade
     • HRADOHRANIE na Spišskom hrade

      V pondelok 5.júna 2017 patrili nádvoria Spišského hradu všetkým deťom. Aj naši tretiaci si na vlastnej koži vyskúšali, aké ťažké bolo kedysi dávno získať na rytierskom turnaji ruku princeznej, či pripraviť hradnému pánovi len taký obyčajný kúpeľ.

    • Stretnutie s Alexandrovcami
     • Stretnutie s Alexandrovcami

      31. máj 2017 bol významným dňom nielen pre naše mesto Poprad, ale aj pre našu školu. V tento deň tu hosťoval a koncertoval svetoznámy ruský vojenský súbor Alexandrovci a aj my sme mali tú česť osobne sa stretnúť na workshope s ich dirigentom, sólistami a hudobníkmi. Z našej školy sa tohto workshopu zúčastnili vybraní zástupcovia detí z I. stupňa v sprievode pána zástupcu Mgr. Pavla Leška, Mgr. Vierky Gulovej a Mgr. Lenky Kocvárovej.  

    • Kate DiCamillo: Eduard a jeho zázračná cesta
     • Kate DiCamillo: Eduard a jeho zázračná cesta

      Dňa 29. mája 2017 si žiaci v ŠKD pozreli divadelné stvárnenie príbehu porcelánového zajačika, ktorý bol originálny, pútavý, dojímavý a poučný. Spoznali strastiplnú cestu, na ktorej rozmaznaný a povýšenecký zajačik Eduard zažíva skutočný svet.

    • Prešibaný kocúr v čižmách
     • Prešibaný kocúr v čižmách

      Dňa 26. mája 2017 si žiaci prvého a druhého ročníka pozreli v Dome kultúry divadelné predstavenie Prešibaný kocúr v čižmách. Odvážny kocúr rozumie všetkému. Nielen ľudskej reči, lež i tomu, čo sa ukrýva v srdci človeka.

    • Pirátsky deň v ŠKD
     • Pirátsky deň v ŠKD

      Dňa 24. mája  2017 sa na školskom ihrisku objavila veľká pirátska loď, z ktorej vystúpili kapitáni Jack Sparrow, Perla z Labuánu, Divoký Joe a Čierna brada, aby si mohli vybrať svoju novú posádku.

    • Cvičenie v prírode
     • Cvičenie v prírode

      Dňa 19. mája 2017 sa žiaci 1. stupňa ZŠ zúčastnili cvičenia v prírode.  Počas doobedňajšej turistiky zvládli prejsť približne 11 km. Počasie nám prialo a tak mohli deti spoznávať okolitú prírodu. 

    • Výchovný koncert - Snehulienka a 8 trpaslíkov
     • Výchovný koncert - Snehulienka a 8 trpaslíkov

      Dňa 22. mája  2017 sa zúčastnili žiaci prvého stupňa výchovného koncertu, ktorý si pre naše deti pripravila Základná umelecká škola Janka Silana z Popradu. Deti sa započúvali do hudby a za pár sekúnd sa dostali do rozprávky o „Snehulienke a ôsmych trpaslíkoch“.

    • Literárna exkurzia v Kežmarku
     • Literárna exkurzia v Kežmarku

      19. máj 2017 (piatok) bol pre našich ôsmakov výnimočným dňom. Výnimočným preto, že dopoludnie presedené v školských laviciach vymenili za atraktívnejšiu formu vzdelávania – exkurziu. Tá bola tentokrát zameraná literárno-historicky.

    • Prehadzovaná - 1. stupeň ZŠ
     • Prehadzovaná - 1. stupeň ZŠ

      Dňa 28. 04. 2017, 05. 05. 2017 a 18. 05. 2017 sa zúčastnili žiaci prvého stupňa na novovzniknutej súťaži "Prehadzovaná". V tvrdom súboji so silnými súpermi sa nám podarilo získať symbolické dva body.

    • Šiestaci a siedmaci navštívili Spišské divadlo
     • Šiestaci a siedmaci navštívili Spišské divadlo

      Dňa 25. apríla 2017 sme  so žiakmi šiesteho a siedmeho ročnííka vycestovali za kultúrou do Spišskej Novej Vsi. Slnečné dopoludnie sme strávili v Spišsokm divadle, kde nám herci predstavili inscenáciu dobrodružného príbehu o hľadaní pokladu templárov "Pán Tragáčik a templári". 

    • Získali sme prvé miesto
     • Získali sme prvé miesto

      Dňa 30. apríla 2017 nadišla dlho očakávaná chvíľa. Zúčastnili sme sa slávnostného vyhodnotenia "ekostavieb" v rámci akcie MAKEDO v OC FORUM Poprad. 

    • Workshopy MAKEDO
     • Workshopy MAKEDO

      V dňoch od 18.4. 2017 do 5.5.2017 sa v nákupnom centre FORUM Poprad uskutočnia workshopy MAKEDO, do ktorých sa zapojili aj žiaci z nášho ŠKD. 

    • Zápis do 1. ročníka ZŠ
     • Zápis do 1. ročníka ZŠ

      V dňoch 3. a 4. apríla 2017 sa konal na našej škole zápis budúcich prvákov pre školský rok 2017/2018. Tak ako sme už skôr avizovali, v budúcom školskom roku 2017/2018 otvárame 2 triedy základnej školy. 

    • Pyžamový deň v 4.ZB
     • Pyžamový deň v 4.ZB

      Dňa 31. 03. 2017 sme si projektové vyučovanie urobili tak trochu inak, "pyžamovo". Počas "pyžamového dňa" sme si pripomenuli Svetový deň vtákov, ktorý tento rok pripadol na sobotu 1. apríla.

    • Spevácka súťaž SLÁVIK v ŠKD
     • Spevácka súťaž SLÁVIK v ŠKD

      Dňa 30. marca 2017 sa uskutočnilo celoklubové kolo speváckej súťaže Slávik. Účinkovalo 12 súťažiacich, ktorí postúpili z jednotlivých oddelení. Súťažilo sa v dvoch kategóriách ľudová a populárna pieseň. 

    • Project  competition  2017
     • Project  competition  2017

      Tento rok sa študenti piateho, ôsmeho a deviateho ročníka základnej školy zapojili do súťaže Project competition 2017, ktorá bola organizovaná vydavateľstvom Oxford Univerzity Press.

    • Rozprávková noc v škole
     • Rozprávková noc v škole

      Dňa 16. marca 2017 sa uskutočnila v priestoroch školy Rozprávková noc, ktorej sa každoročne zúčastňujú žiaci I. stupňa ZŠ. Novinkou v tomto roku bol termín, kedy sme "nocovali" zo štvrtka na piatok a nie z piatku na sobotu ako po minulé roky. 

    • Miss Barbie
     • Miss Barbie

      V mesiaci február 2017 sa v jednotlivých oddeleniach ŠKD uskutočnili triedne kolá Miss Barbie. Súťažiaci sa predstavili so svojimi obľúbenými "barbinami" v dvoch súťažných disciplínach. Úlohou poroty bolo vybrať prvé tri miesta za každé oddelenie. 

    • Karneval na I. stupni a v ŠKD
     • Karneval na I. stupni a v ŠKD

      Dňa 23. februára 2017 sa opäť po roku uskutočnil detský karneval pre žiakov I. stupňa ZŠ a žiakov z ŠKD. Téma tohtoročného karnevalu bola "Z rozprávky do rozprávky". 
    • Deti z ŠKD chodia korčuľovať
     • Deti z ŠKD chodia korčuľovať

      Mesto Poprad sprístupnilo vonkajšiu ľadovú plochu pred ARÉNOU POPRAD na korčuľovanie. Využili to aj deti z našej ŠKD a v popoludňajších hodinách chodili počas januára s pani vychovávateľkami korčuľovať.

    • Zimná sánkovačka v ŠKD
     • Zimná sánkovačka v ŠKD

      Keďže tohtoročná zima nám praje na sneh a mínusové teploty, deti z ŠKD chodili počas celého decembra a januára na zimnú sánkovačku. Veríme, že pobyt na čerstvom vzduchu a zimné radovánky prispejú k utuženiu zdravia. 

    • Zdobenie vianočného stromčeka
     • Zdobenie vianočného stromčeka

      Aj tento rok mesto Poprad a OZ Pre mesto vyhlásilo súťaž o najkrajší vianočný stromček, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Stromčeky sa mohli zdobiť len vlastnoručne vyrobenými ozdobami, a tak je každý stromček naozaj jedinečný a originálny.

    • Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

      Dňa 6. decembra 2016 už tradične navštívil našu školu Mikuláš s anjelmi a čertami. Najskôr navštívili všetkých žiakov školy a rozdali sladké darčeky. 
       

    • Rozvíjame čitateľskú gramotnosť
     • Rozvíjame čitateľskú gramotnosť

      V piatok 2. decembra 2016 sme so žiakmi 2.ZB navštívili knižnicu. Pani knihovníčka nám z knihy Hľadám lepšiu mamu prečítala úryvok o „stratenom“ dievčatku a porozprávali sme sa o tom, čo máme robiť, ak sa stratíme.

    • Deti z ŠKD boli kŕmiť kačky
     • Deti z ŠKD boli kŕmiť kačky

      Stalo sa už v našom ŠKD tradíciou, že s jesenným obdobím sa lúčime kŕmením kačíc na rieke Poprad. Tento zvyk sme neporušili ani tento rok. Kačičkám sme pred blížiacou sa zimou dopriali bohatú nádielku pečiva a chlebíka

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

      Dňa 22. novembra 2016 sa uskutočnil v budove na Ul. mládeže DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ pre záujemcov o základné, 8-ročné a 5-ročné bilingválne gymnaziálne štúdium.  V budove na Ul. D. Tatarku sa DOD konal o dva dni neskôr 24. novembra 2016. 

    • Prednes poézie a prózy dôchodcami
     • Prednes poézie a prózy dôchodcami

      Dňa 15. novembra 2016 sa uskutočnil v Podtatranskej knižnici 6. ročník v prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov. Naši žiaci sa tejto akcie zúčastnili a účinkovali v slávnostnom úvode, kde ukázali svoju šikovnosť pri recitovaní textov, s ktorými sa stretávajú počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

    • Beseda so zlatou medailistkou z Paralympijských hier v RIU 2016
     • Beseda so zlatou medailistkou z Paralympijských hier v RIU 2016

      Na Slovensku nie je veľa škôl, ktoré sa môžu pochváliť tým, že ich žiak či žiačka získali na olympijských hrách alebo paralympiáde medailu. Naša základná škola takúto úspešnú bývalú žiačku má. Je to Michaela Balcová, ktorá si na paralympiáde v Riu de Janiero vybojovala zlatú medailu v párovej súťaži v boccii a dňa 21. októbra 2016 nás navštívila. 

    • INTEGRÁCIA 2016
     • INTEGRÁCIA 2016

      Dňa 20. októbra 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili koncertu INTEGRÁCIA 2016, ktorý sa uskutočnil v ARÉNE POPRAD. Naši žiaci boli divákmi na koncerte, ale aj účinkujúcimi.  Začlenení telesne postihnutí žiaci spolu so svojim spolužiakmi mohli tak účinkovať spoločne aj so známymi osobnosťami na jednom pódiu pred viac ako 4000 divákmi. 

    • Beseda k Svetovému dňu potravín
     • Beseda k Svetovému dňu potravín

      Dňa 17. októbra absolvovali žiaci prím a sekúnd osemročného gymnázia a taktiež žiaci 5.ZA, 6.ZA a 7.ZA  odbornú prednášku k Svetovému dňu potravín. Prednáška bola realizovaná v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva v Poprade.

    • S knihou ma baví svet
     • S knihou ma baví svet

      Dňa 13. októbra 2016 sa vybraní žiaci z I. stupňa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia výtvarnej súťaže s názvom S knihou ma baví svet v Podtatranskej knižnici v Poprade na sídlisku Západ.

    • Deň zdravej výživy na I. stupni ZŠ
     • Deň zdravej výživy na I. stupni ZŠ

      Dňa 13. októbra 2016 sme si pripomenuli Svetový deň výživy projektovým vyučovaním a prednáškou o zdravej výžive, ktorá bola  spojená s ochutnávok zdravých jedál v školskej jedálni. 

    • Svetový deň smiechu v 4.ZB
     • Svetový deň smiechu v 4.ZB

      Dňa 7. októbra 2016 sme mali s deťmi v 4.ZB o dôvod na úsmev navyše. Formou zážitkového učenia sa nám svetový deň smiechu stal dňom určeným na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími.

    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

      Dňa 12. septembra 2016 sa zúčastnili žiaci 4.ZB praktického výcviku na detskom dopravnom ihrisku na Komenského ulici v Poprade. 

    • Cvičenie v prírode
     • Cvičenie v prírode

      Dňa 8. septembra 2016 sa zúčastnili žiaci 1. stupňa cvičenia v prírode, ktorého cieľom bolo preveriť v praxi ich teoretické poznatky zo zdravotnej prípravy, ale i vedomostnej oblasti.

    • Maľovanie školského plota
     • Maľovanie školského plota

      V posledný júnový týžden nám počasie prialo dostatočným množntvom slnka. Rozhodli sme sa preto využiť tento čas a pomaľovať plot v átriu našej školy, kde žiaci z I. stupňa a z ŠKD trávia väčšinu času tých posledných dní školského roka. 

    • Vyhodnotenie súťaže "HASIČI BUDÚCNOSTI"
     • Vyhodnotenie súťaže "HASIČI BUDÚCNOSTI"

      Dňa 21. júna 2016 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže o najlepšiu výtvarnú a literárnu prácu vyhlásenú Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, Dobrovoľnou požiarnou ochranou v Poprade v spolupráci so Školským úradom v Poprade. 

    • Indiánsky deň v ŠKD
     • Indiánsky deň v ŠKD

      Dňa 16. júna 2016 sa naše školské ihrisko zmenilo na indiánsky tábor, kde sa stretli náčelníci indiánskych kmeňov Apačov, Siuxov, Komančov a Šošonov, aby spolu zahájili indiánske športové hry. 

    • Zážitkové čítanie v knižnici
     • Zážitkové čítanie v knižnici

      Dňa 6. 6. 2016 sa žiaci 3. ZB zúčastnili poslednýkrát v tomto školskom roku zážitkového čítania v knižnici, kde sa oboznámili s príbehom Emil a detektívy od pána spisovateľa Ericha Kästnera.

    • POĎAKOVANIE ZA KONCOROČNÝ ZBER
     • POĎAKOVANIE ZA KONCOROČNÝ ZBER

      Milí žiaci, študenti, rodičia. Touto cestou vám chceme srdečne poďakovať za to, že ste sa zapojili do koncoročného zberu papiera. Za prinesený papier vám veľmi pekne ďakujeme.  Výsledky  zberu budú zverejnené na vyhodnotení triedy roka v závere školského roku. 

      Želáme ešte veľa síl do týchto posledných dní v školskom roku 2015/2016. 

       

       

    • O zlatej rybke - divadlo pre I. stupeň ZŠ
     • O zlatej rybke - divadlo pre I. stupeň ZŠ

      Dňa 18. mája 2016 navštívili našu školu herci z Banskej Bystrice, aby zahrali deťom z I. stupňa čiastočne pozmenenú a zmodernizovanú rozprávku O zlatej rybke. Prevedenie rozprávky bolo zážitkom nielen pre deti, ale aj pre učiteľov. 
    • Lesnícke dni v Kežmarku
     • Lesnícke dni v Kežmarku

      Druháci, tretiaci a štvrtáci dňa 26. apríla 2016 vycestovali do Kežmarku. Cieľom ich cesty boli Lesnícke dni, ktoré sa už každoročne konajú na námestí a lákajú množstvo zvedavcov a milovníkov prírody. 

    • Netradičná hodina výtvarnej výchovy
     • Netradičná hodina výtvarnej výchovy

      Dňa 31. marca 2016 využili žiaci 1.ZB pekné počasie a počas výtvarnej výchovy sa vybrali tvoriť vonku. Na asfaltovej ploche v átriu školy vznikli pomocou farebných kried a šikovných detských rúk veľmi pekné obrázky.
    • TALENTMÁNIA v Košiciach
     • TALENTMÁNIA v Košiciach

      Dňa 27. apríla 2016 sa žiaci z tanečného a speváckého krúžku zúčastnili súťaže s názvom TALENTMÁNIA v ZŠ, Nám. L. Novomeského v Košiciach. 
    • Deň vedy na našej škole
     • Deň vedy na našej škole

      Každoročná tradícia Dňa vedy našu školu neobišla ani tento rok.  Vo štvrtok 28. 4. 2016 sa bilingvalisti pokúsili ohúriť svojich mladších spolužiakov jednoduchými, no predsa efektnými fyzikálnymi pokusmi a u tých starších vyvolali aspoň trochu nostalgie.

    • Výsadba stromčekov
     • Výsadba stromčekov

      Dňa 22. apríla 2016 pri príležitosti DŇA ZEME sa rozhodli žiaci I. stupňa ZŠ pod vedením pani učiteliek vysadiť v areáli školy ihličnaté stromčeky, o ktoré sa budú poctivoť starať. 

    • O Márii Ďuríčkovej v Podtatranskej knižnici
     • O Márii Ďuríčkovej v Podtatranskej knižnici

      Dňa 15. apríla  2016 sa naša trieda 3. ZB zúčastnila besedy v Podtatranskej knižnici v Poprade, ktorá bola venovaná slovenskej spisovateľke, prekladateľke, scenáristke a autorke Márii Ďuríčkovej, ktorá napísala množstvo kníh pre deti a mládež.

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

      Dňa 1. apríla 2016 sa uskutočnil zápis budúcich prváčikov na našej škole. Predškoláci so svojimi rodičmi už od rána netrpezlivo vyčkávali na svoj veľký deň zápisu do I. ročníka. 

    • Upratovanie okolia školy
     • Upratovanie okolia školy

      Dňa 31. marca  2016 sme si spoločne so žiakmi 3. ZB a 4. ZA v areáli školy urobili jarnú brigádu, ktorou sme skrášlili prostredie školy. Prácu tých najmenších prišli dokončiť aj starší spolužiaci v rámci hodín techniky. 

    • Profesionálni basketbalisti si zahrali s našimi žiakmi
     • Profesionálni basketbalisti si zahrali s našimi žiakmi

      Dňa 17.3. 2016 sme na našej škole opäť privítali ďaľších úspešných športovcov. O svojich skúsenostiach s basketbalom, nám prišli porozprávať asisent trénera mužského družstva ISKRY SVIT Michal Madzin, spolu so stredným rozohrávačom Jenkinsom Brandonom z USA.

    • Projekt "Číta celá rodina"
     • Projekt "Číta celá rodina"

      Dňa 14. 03. 2016 sme opäť v našej triede 3. ZB v rámci projektu "ČÍTA CELÁ RODINA" hľadali posolstvo príbehu pre nás i pre dospelých a prečítali si príbeh od autorky Gabriely Futovej, "Princeznou môže byť len tá najšikovnejšia".

    • Vynikajúci geograf
     • Vynikajúci geograf

      Vynikajúci geograf - Obrázok 1

      Takto možno nazvať žiaka V.ZA triedy Tadeáša Jurča. Na okresnom kole geografickej olympiády obsadil spomedzi 55 účastníkov vynikajúce 2. miesto. Srdečne mu blahoželáme a tešíme sa na jeho ďalšie úspechy.

      PaedDr. Ľudmila Šmondrková

       

    • RECEPTÚRY v školských jedálňach očami detí
     • RECEPTÚRY v školských jedálňach očami detí

      „RECEPTÚRY v školských jedálňach očami detí“ – kreatívny projekt ministerstva školstva.

      Želaním mnohých stravníkov sú domácke obedy, ktoré sa môžu stať realitou. Vyzývame rodičov starých rodičov, prípadne i šikovných kuchtíkov z rady študentov o zaslanie receptov na bezmäsité  - zeleninové a zemiakové  pokrmy, ktoré naši stravníci konzumujú doma najradšej. Receptúry môžu študenti priniesť do 22.marca 2016 a odovzdajú ich do schránky na to určenej. Najvhodnejšie recepty budú odborníkmi na výživu hodnotené, pričom dôraz sa bude klásť na zastúpenie soli a cukrov v strave a tiež podiel vlákniny a tukov. Následne budú predložené ministerstvu a tak budú môcť byť zaradené od nového školského roka do jedálnička.

      Veríme, že tak sa obľúbené nové- domácke recepty stanú v školskej jedálni realitou.

      Ak sa zapojíte prosím o vyplnenie tabuľky s receptúrou a jej výrobným postupom a odovzdať do uvedeného termínu.

      Eleónora Kúnová - vedúca ŠJ

       

    • Hokejisti HK Poprad navštívili žiakov ZŠ
     • Hokejisti HK Poprad navštívili žiakov ZŠ

      Dňa 12. februára 2016 sa uskutočnila beseda žiakov 1. stupňa s hokejovými hráčmi z HK Poprad. Besedy sa zúčastnili hráči Radoslav Suchý, Ľubomír Dinda a Ľubomír Malina, ktorí nestíhali odpovedať na množstvo otázok.

    • Valentínska pošta
     • Valentínska pošta

      V deň, ked sa priestory školy začnú hmýriť červenými srdiečkami a darčekmi pre priateľov, spolužiakov, ale aj zaľúbených,  je tu 14. február,  sviatok Valentína. Obdarúvame sa malými darčekami, ale aj pohladeniami a nežnými osloveniami.

     • Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín - 9.2.2016

      Dňa 9.2.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže s názvom Hviezdoslavov Kubín. Žiaci najskôr absolovovali vo svojich triedach triedne kolá a nakoniec si pred  porotou zmerali sily v školskom kole. 

      Výsledky:
      1. kategória: Lea Hadzimová (3. ZB),Jakub Pikora (4.ZA)
      2.kategória: Lívia Kalvosterová (5. ZA), Natália Stoličná (5.ZA)
      3. kategória: Veronika Hadzimová (9. ZA),  Ema Martinková (9.ZA)

      Blahoželáme!

      Mgr. Irena Bjalončíková

      FOTO PRÍLOHA

      Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín - 9.2.2016 - Obrázok 1

    • Prváci v knižnici
     • Prváci v knižnici

      Dňa 2. februára 2016 sme sa s prvákmi vybrali do knižnice. Pre väčšinu to bola ich prvá návšteva, pri ktorej sa dozvedeli základné informácie o knižnici, požičiavaní, vyhľadávaní a správaní sa ku knihám. 

    • Zážitkové čítanie v 3.ZB
     • Zážitkové čítanie v 3.ZB

      Ďalšou knihou v sérii zážitkového čítania v 3. ZB bola kniha od autoriek Kataríny Kerekesovej, Kataríny Molákovej a Alexandry Salmelovej "Mimi a Líza" a príbeh s názvom Neviditeľná ryba.

     • Odovzdávanie výpisov známok za I. polrok 2015/2016

      Dňa 29. januára 2016 končí prvý polrok školského roka 2015/2016. Pri tejto príležitosti žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov výpisy známok.

      Žiaci 1. stupňa ZŠ dostanú výpisy na triednickej hodine, ktorá bude na 4. vyučovacej hodine.  Žiaci 2. stupňa ZŠ dostanú výpisy na triednickej hodine, ktorá bude na 5. vyučovacej hodine.

      Stravovanie v ŠJ bude zabezpečené podľa nasledujúceho rozpisu:

      ZŠ -1. stupeň -  11.30 - 12.00 hod.

      ZŠ - 2. stupeň - 12.00 - 12.30 hod.

      8-gym - 12.30 - 13.00 hod.

      BS - od 13.00 hod.

      Želáme príjemné prežitie polročných prázdnin.

       

       

    • Projektové vyučovanie - Vesmír
     • Projektové vyučovanie - Vesmír

      Pri vzdelávaní žiakov na I. stupni ZŠ využívame inovatívne vyučovacie metódy a rôzne organizačné formy vyučovania. Klasická vyučovacia hodina bola nahradená projektovým vyučovaním aj 12. januára 2016 v 3.ZB, kedy sa žiaci zamerali na tému s názvom "Vesmír". 
       

    • Vianočná besiedka žiakov ZŠ - VIDEO
     • Vianočná besiedka žiakov ZŠ - VIDEO

      Dňa 21. decembra 2015 sa uskutočnila vianočná besiedka pre žiakov ZŠ.  V dopoludňajších hodinách účinkovali žiaci pred svojimi spolužiakmi a o 16.30 hod. vystúpili pred svojimi rodičmi, starými rodičmi, priateľmi a inými hosťami. 
    • Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc
     • Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc

      Stridží deň, aj takto sa volal 13. december, ktorý je sviatkom Lucie. Dňa 11. 12. 2015 sme si v rámci zážitkového učenia obnovili v našej triede 3.ZB jednu z mnohých ľudových tradícií počas predvianočného obdobia na Slovensku.

    • Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

      Dňa 4. decembra 2015 už tradične našu školu navštívil Mikuláš v sprievode anjelov a čertov. Spoločne navštívili žiakov jednotlivých tried a obdarili ich sladkými balíčkami. 

    • Predvianočný program pre Klub dôchodcov XENÓN
     • Predvianočný program pre Klub dôchodcov XENÓN

      Dňa 9. decembra 2015 navštívili našu školu  dôchodcovia z Klubu dôchodcov XENÓN. Tí prišli pozdraviť našich žiakov, ktorí si pre nich pripravili v tento predvianočný čas krátky kultúrny program plný tanca, piesní, kolied i hovoreného slova. 

    • Prvenstvo vo výtvarnej súťaži získali naši žiaci
     • Prvenstvo vo výtvarnej súťaži získali naši žiaci

      Dňa 2. decembra 2015 sme sa vybrali do Podtatranskej knižnice v Poprade na vernisáž spojenú s vyhodnotením výtvarnej súťaže „S knihou ma baví svet“. Do súťaže bolo prihlásených 65 žiackych prác a 3 kolektívne práce zo 6 základných škôl v Poprade. 

    • Chemická šou
     • Chemická šou

      Dňa 24. novembra 2015 sa žiaci 8-ročnej sekcie gymnázia a vybraných tried základnej školy zúčastnili na halloweenskej chemickej show. Táto show žiakom priniesla veľa zaujímavých podnetov z chémie.

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

      Dňa 27. novembra 2015 sa uskutočnil Deň otvorených dverí na našej základnej škole. Táto akcia má svoju tradíciu a podobne ako v minulosti sa DOD uskutočnil spoločne s DOD na 8-ročnom gymnáziu a 5-ročnom bilingválnom slovensko-nemeckom gymnáziu. 
    • Vlastiveda v 2.ZA a ich projekty
     • Vlastiveda v 2.ZA a ich projekty

      Žiaci 2.ZA sú veľmi šikovní. Dokázali to aj na hodinách vlastivedy, kedy prezentovali svoje projekty na tému Moja obec. Žiaci doma vyhľadávali zaujímavosti o svojej obci, vystrihovali, kreslili a fotili historické a kultúrne pamiatky v našom meste a okolitých dedinách. 

    • Výroba sadrových masiek v 4.ZA
     • Výroba sadrových masiek v 4.ZA

      Počas druhého novembrového týždňa žiaci 4.ZA pod vedením pani učiteľky Mgr. Vierky Stavnej vyrábali sadrové masky. Z počiatku mali strach, ale po prvom dobrovoľníkovi sa postupne popridávali aj ostatní žiaci. Vo foto prílohe si môžete pozrieť, ako to prebiehalo.
       

    • Pripravujeme sa na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
     • Pripravujeme sa na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      Už 27. novembra 2015 privítame na pôde našej školy rodičov, starých rodičov, súrodencov, kamarátov a budúcich žiakov našej základnej školy. V tento deň sa uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.  Pre hostí je pripravený od 8.00 hod. bohatý program. Novinkou je DOD aj v školskom klube detí od 14.00 do 15.00 hod. Už teraz sa na vás tešíme. :)

      Pripravujeme sa na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - Obrázok 1   Pripravujeme sa na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - Obrázok 2

    • Deň zdravej výživy na I. stupni ZŠ
     • Deň zdravej výživy na I. stupni ZŠ

      16. október  je považovaný za Svetový deň výživy. Na 1. stupni ZŠ sme si ho pripomenuli projektovým vyučovaním, vďaka ktorému sa žiaci dozvedeli veľa informácií o zdravej výžive, no zároveň to bol deň plný zážitkov.

    • Halloween v ZŠ
     • Halloween v ZŠ

      Posledný deň pred jesennými prázdninami prišli žiaci do školy v strašidelných kostýmoch. Už od rána ste pri nazretí do tried prvého i druhého stupňa ZŠ mohli vidieť rôzne strašidlá. Výnimkou neboli ani školské chodby, či triedy osemročného gymnázia. 

    • Tekvičkový deň v 3.ZB
     • Tekvičkový deň v 3.ZB

      Dňa 28. októbra 2015 mali žiaci v 3.ZB "Tekvičkový deň". V tento posledný deň pred jesennými prázdninami prebiehalo vyučovanie trochu inak. 

    • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera
     • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

      V čase od 12. - 16. októbra 2015 sa uskutočnil JESENNÝ ZBER PAPIERA.  V tomto školskom roku sa do akcie zapojili všetky triedy základnej školy a triedy 8-ročného gymnázia od primy po kvartu. Všetkým žiakom, kamarátom, rodičom, či starím rodičom touto cestou vyjadrujeme poďakovanie za prinesený papier. 

      Celkové výsledky si môžete pozriet kliknutím tu:

      EŠTE RAZ ĎAKUJEME 

    • Ovocníčkovia v ŠKD
     • Ovocníčkovia v ŠKD

      Dňa 23. októbra 2015 sme sa spolu s deťmi v ŠKD preniesli do kráľovstva, v ktorom sa zoznámili s pánom Kôstkom, pánom Malvicom a pani Bobuľovou. 

    • Danielka Christina Škvarková a jej projekt na Prírodovede
     • Danielka Christina Škvarková a jej projekt na Prírodovede

      Dňa 20. októbra 2015 si Danielka z II. ZA pripravila pre svojich spolužiakov na hodinu Prírodovedy výnimočný projekt o vypustení sondy z Meteorologického ústavu z Gánoviec. Jej ockovi sa podarilo sondu, ktorá navštívila stratosféru vo výške 35 km, nájsť a tak ju Danielka priniesla do školy. 
    • Zlatý Amos na návšteve u ministra školstva SR
     • Zlatý Amos na návšteve u ministra školstva SR

      Minister Juraj Draxler otvoril 19.10.2015 jubilejný 10. ročník ankety o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku. Žiaci základných a stredných škôl môžu prihlasovať svojho obľúbeného pedagóga v ankete Zlatý Amos už teraz, slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 2. mája 2016. Stretnutia s ministrom sa zúčastnil aj tohtoročný Zlatý Amos, Pavol Leško.  Viac tu:

      Zlatý Amos na návšteve u ministra školstva SR - Obrázok 1 Zlatý Amos na návšteve u ministra školstva SR - Obrázok 2  Zlatý Amos na návšteve u ministra školstva SR - Obrázok 3

    • Miss Barbie v ŠKD
     • Miss Barbie v ŠKD

      V piatok 16. októbra 2015 sme v 1. a 4. oddelení ŠKD organizovali nové podujatie Miss Barbie. Súťaže sa zúčastnilo 14 dievčat a 1 chlapec. 
    • Ivan Šimurdjak ozdobil propagačné predmety mesta Poprad
     • Ivan Šimurdjak ozdobil propagačné predmety mesta Poprad

      Náš žiak 4. ročníka sa zapojil do vytvorenia návrhu pre propagačné predmety mesta Poprad. Témou bolo znázornenie Spišskej Soboty. Mestská informačná kancelária si vyberala spomedzi 100 návrhov 20 najkrajších. Ako jediný návrh od chlapca bola kreba Ivka Šimurdjaka.
    • Exkurzia v Astronomickom ústave v Starej Lesnej
     • Exkurzia v Astronomickom ústave v Starej Lesnej

      Presvedčiť sa o veľkosti vesmíru, zistiť zaujímavosti zo života hviezd, uvedomiť si jedinečnosť našej modrej planéty a množstvo iných informácií sa žiaci 3.ZA a 4.ZA dozvedeli od astronómov na exkurzii v Astronomickom ústave v Starej Lesnej v utorok 6.októbra.
    • Kŕmenie kačíc na rieke Poprad
     • Kŕmenie kačíc na rieke Poprad

      Pri Prešporku na Dunaji húsky sa perú... Na rieke Poprad divé kačky žijú.
      Kačici divej sa v našom meste tak páči, že sa u nás rozhodla dokonca aj zimovať. Spoločnosť jej robí viac druhov rýb, bobor či vydra. Pri rieke Poprad sa udomácnila aj čajka striebristá.

    • Deň mlieka v 3.ZB
     • Deň mlieka v 3.ZB

      Dňa 30. 09. 2015 sme si v rámci projektového vyučovania pripomenuli "Deň mlieka na školách". Celým vyučovaním nás sprevádzala kreslená kravička Evička. Na matematike sme spoločne s ňou riešili matematické úlohy, na hodine hudobnej výchovy zanôtili piesne z jej repertoára.

    • ZBER PAPIERA
     • ZBER PAPIERA

      V termíne 12. 10. – 16. 10. 2015 sa v našej škole uskutoční zber starého papiera aj kartónu.

      V čase 7:15 – 7:45 a 13:40 – 14:30 môžete odovzdať zviazanýodvážený papier – kartón extra – zodpovedným vyučujúcim na prízemí pri vchode od tenisových kurtov, kde bude pristavený aj kontajner zberných surovín.

      Papier je možné / pri väčšom množstve vhodné / odviezť aj priamo do zberných surovín a potvrdenie s finančným obnosom odovzdať triednym učiteľom. Na potvrdenie je nutné nahlásiť vaše meno a nie názov školy.

      Ďakujeme.

    • INTEGRÁCIA 2015
     • INTEGRÁCIA 2015

      Školský rok 2015/2016 sa pre žiakov a študentov so Spojenej školy Dominika Tatarku začal netradične. Tí hneď v úvode školského roka nezasadli do lavíc ako ich spolužiaci, ale dňa 2. - 3. 9. 2015 sa zúčastnili medzinárodného charitatívneho koncertu "Integrácia 2015", ktorý sa konal v Slovnaft Aréne (zimný štadión Ondreja Nepelu) v Bratislave.
    • Súťaž o najkrajší plagát - Linka dôvery
     • Súťaž o najkrajší plagát - Linka dôvery

      Súťaž o najkrajší plagát - Linka dôvery - Obrázok 1

      Naša škola sa zapojila v tomto školskom roku do súťaže o najkrajší plagát pre Linku dôvery. Z pomedzi viacerých zaslaných výkresov bol vybratý aj návrh plagátu Veroniky Hadzimovej, žiačky 8.ZA triedy. Touto cestou jej srdečne blahoželáme.

      Zároveň Vás prosíme, aby ste podporili jej návrh kliknutím na "LIKE" (páči sa mi) prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK alebo kliknutím tu: PÁČI SA MI TO

      Ďakujeme a držíme prsty.

       

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890