• Pokyny pre stravníkov

   • Zápisný lístok na stravovanie a stravné lístky na september 2019 sa budú vydávať od 26. - 30. augusta 2019.

    Zápisný lístok pre žiakov ZŠ na poskytnutie bezplatnej stravy si môžete stiahnuť TU: Nájdete tam aj ďalšie informácie.

    Každý stravník musí odovzdať zápisný lístok  na stravovanie v školskom roku 2019/2020 do 10. septembra 2019 vedúcej ŠJ

    Stravenky  na september 2019 sa budú vydávať koncom augusta a začiatkom septembra. Potrebný je doklad o zaplatení paušálnej platby. Variť sa začína od 3. septembra 2019. Na obed je potrebné sa nahlásiť do 2. septembra 2019 do 14.00 hod. 

    Prihlášky a odhlášky na stravovanie sa uskutočňujú deň vopred do 14.00 hod. , okrem pondelka, vtedy je možné odhlásiť sa ráno do 7.30 hod. V prípade neprítomnosti stravníka v daný deň, ak sa nestihne odhlásiť, je možné vyzdvihnúť si obed, ale len v prvý deň neprítomnosti. Obedy do obedára sa vydávajú v čase od 13.00 hodZa neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

    Odhlasovanie z obeda je možné osobne, vhodením stravného lístka do schránky, ktorá sa nachádza v jedálni, telefonicky na telefonnom čísle 052/774 26 27 alebo mailom kunova.e@ssdtpp.sk len do 14.00 hod. Stravenky je potrebné vrátiť vedúcej ŠJ.

    Každá stravenka na zadnej strane musí mať meno stravníka a triedu!

    Osobitné stravovanie - diétne -  školská jedáleň nezabezpečuje.

    Druhé bezmäsité jedlo sa podáva stravníkom 8-ročnej sekcie gymnázia, 5-ročnej bilingválnej sekcie gymnázia a zamestnancom. Obed je potrebné "oraziť" vždy v stredu od 8.00 do 14.00 hod. na celý nasledujúci týždeň, okrem piatka. 

    Pri organizovaní akcií školou ako výlety, exkurzie a iné školské podujatia sa musí stravník odhlásiť tri dni vopred s vrátením stravných lístkov. 

    Vyúčtovanie stravných preplatkov sa uskutočňuje 1x do roka (jún-júl).

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890