• Rozmanitosť, teda aj rôzne znevýhodnenia, sú prirodzenou súčasťou každej spoločnosti a sú vítané. Naša škola sa stáva živým organizmom, ktorý sa prispôsobuje špeciálnym potrebám žiakov. Tak ako každoročne aj v tomto školskom roku vzdelávame žiakov s telesným postihnutím od prvého ročníka základnej školy až po gymnázium. S týmito žiakmi pracujú pedagogickí asistenti, ktorí sa aktívne podieľajú na utváraní nevyhnutných podmienok na prekonanie jazykových, zdravotných a sociálnych bariér pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Výhodou je pôsobenie špeciálneho pedagóga, ktorý poskytuje špeciálno-pedagogickú a poradenskú činnosť. Zdravotnú starostlivosť  telesne postihnutým žiakov poskytuje diplomovaná fyzioterapeutka, ktorá napomáha k zlepšeniu pohybových a motorických funkcií vo svojej rehabilitačnej miestnosti.

    Konzultačné hodiny:  každý štvrtok 12:30 hod. - 15:30 hod. /prípadne aj po vzájomnej dohode/

    Školský špeciálny pedagóg:  Mgr. Katarína Slivková, slivkova.k@ssdtpp.sk

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890