•       

    ZŠ, Ul. mládeže, Poprad zabezpečuje pre svojich žiakov dostatok vitamínov v podobe bezplatného prísunu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich. Využíva pritom Program poskytovania pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich (ďalej len "Školský program") pre deti a žiakov v školách, ktorý je súčasťou Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a upravený právnymi aktami Európskej únie. 

    Viac o projekte nájdete na stránkach Pôdohospodárskej platobnej agentúry (http://www.apa.sk/) alebo na stránke Školské ovocie (https://www.skolskeovocie.sk/). 

    Vďaka Školskému programu z Európskej únie sa môžeme starať aj o zdravý vývoj našich žiakov. 

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890