• ​​​​​​Volebný poriadok pre voľby do Rady školy pri Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad v školskom roku 2020/2021
     KLIKNUTÍM TU:

     Vo voľbách do Rady školy pri Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad boli v mesiaci marec 2021 zvolení:

     Za rodičov

     Mgr. Radovan Ilavský, MBA

     Ing. Zuzana Kulichová

     Ing. Pavol Pintek

     Za pedagogických zamestnancov

     Mgr. Adrián Šmondrk

     Mgr. Petra Vojčíková

     Za nepedagogických zamestnancov

     Ing. Eva Földešová

     Za žiakov

     Laura Lauffová

     Za zriaďovateľa Regionálny úrad školskej správy v Prešove boli menovaní:

     Ing. Jarmila Hrabčáková

     Mgr. MIloš Jakubík

     Ing. Tatiana Lörincová

     Mgr. Tomáš Kolárik

     ŠTATÚT RADY ŠKOLY - KLIKNUTÍM TU: 

     PLÁN ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY - KLIKNUTÍM TU:

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890