• Oznamy od výchovného poradcu

    • AKO POSTUPOVAŤ PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠOK NA STREDNÉ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022?

     Milí rodičia, žiaci. V prípade, že ste sa rozhodli v školskom roku 2021/2022 zúčastniť sa prijímacích skúšok na stredné školy (ste žiakmi 5. ročníka, 8. ročníka alebo 9. ročníka ZŠ), postupujte prosím podľa nasledujúcich inštrukcií. 

     Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2021/2022

     Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka

     Potvrdenie o nastúpení a nenastúpení na strednú školu

     Ďalšie aktualizované usmernenia nájdete na webovej stránke MŠVVaŠ SR kliknutím TU: 


     Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021

     Zverejnili sme spôsob podávania prihlášok na stredné školy. Manuál podávania prihlášok cez EDUPAGE pre Vás pripravujeme. Viac sa dozviete kliknutím TU:


     Nové informácie ohľadom prijímacích skúšok na stredné školy (aktualizované 5.1.2021)

     Ďalši informácie k prijímacím skúškam zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nájdete kliknutím TU:

     Pred štartom na strednú školu

     Čím chceš byť?

     Mechanikom? Obchodníkom? Stavebným inžinierom? Kuchárom? Automechanikom? Učiteľom? Hoteliérom?

     Je fajn, ak sa zo záľuby stane budúce povolanie.

     Premýšľaj o svojej budúcnosti, porozmýšľaj, čím by si sa chcel stať.

     Niekoľko rád pred posledným rozhodnutím:

     • získaj informácie o škole, ktorá ťa zaujíma,
     • zisti si podmienky na prijatie (stredné školy ich zverejňujú na svojich internetových stránkach),
     • zváž si, či máš predpoklady na dokončenie štúdia,
     • poraď sa s rodičmi,
     • porozprávaj sa s výchovným poradcom školy,
     • navštív kamaráta, ktorý študuje na tej škole, na ktorú chceš ísť.

      

     Typy stredných škôl:

     • gymnáziumpripravuje na štúdium na vysokej škole (môže mať všeobecné zameranie alebo zameranie na jazyky, šport atď.)
     • stredná odborná škola – (v 2- až 5-ročnom študijnom odbore) pripravuje na výkon odborných povolaní
     • konzervatórium – pripravuje na výkon umeleckých povolaní (spev, herectvo, hra na hudobný nástroj)

      

     HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/202

     Stredná škola uverejní kritéria prijímania v termínoch:

     • na talentové školy – do 1.2.2022
     • na ostatné školy – do 31.3.2022

      Termíny podania prihlášok riaditeľovi školy:

     • na talentové školy – do 20.2.2022
     • na ostatné školy (aj na 8-ročné gymnázium) – do 10.4.2022

      Termíny odoslania prihlášok na stredné školy:

     • na talentové školy – do 28.2.2022
     • na ostatné školy (aj na 8-ročné gymnázium) – do 20.4.2022

     TERMÍNY PRIJÍMACÍCH  SKÚŠOK:

     • na talentové školy : 15.3 – 30.4.2022
     • na ostatné školy (aj na 8-ročné gymnázium) :  
      • 9.5.2022 /pondelok 
      • 12.5.2022 /štvrtok

     Druhé kolo prijímacích skúšok: 21.6.2022

      Pri prijímaní žiaka na SŠ sa budú zohľadňovať výsledky testovania 9-2022, prospech a súťaže.

      Testovanie 9-2022 – sa uskutoční dňa 6.4.2022, náhradný termín 21.4.2022

     Testovanie 5-2022 – sa uskutoční dňa 18.5.2022
      

     Odvolanie po neprijatí žiaka na  SŠ podáva rodič do 8 dní riaditeľovi príslušnej SŠ, ktorý odošle odvolanie svojmu zriaďovateľovi, ktorý do 15 dní rozhodne o prijatí alebo neprijatí.

     KONTAKT NA VÝCHOVNÉHO PORADCU:

     Mgr. Petra Vojčíková - vojcikova.p@ssdtpp.sk 

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890