• Oznamy od výchovného poradcu

    • Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021

     Zverejnili sme spôsob podávania prihlášok na stredné školy. Manuál podávania prihlášok cez EDUPAGE pre Vás pripravujeme. Viac sa dozviete kliknutím TU:


     Nové informácie ohľadom prijímacích skúšok na stredné školy (aktualizované 5.1.2021)

     Ďalši informácie k prijímacím skúškam zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nájdete kliknutím TU:

     Pred štartom na strednú školu

     Čím chceš byť?

     Mechanikom? Obchodníkom? Stavebným inžinierom? Kuchárom? Automechanikom? Učiteľom? Hoteliérom?

     Je fajn, ak sa zo záľuby stane budúce povolanie.

     Premýšľaj o svojej budúcnosti, porozmýšľaj, čím by si sa chcel stať.

     Niekoľko rád pred posledným rozhodnutím:

     • získaj informácie o škole, ktorá ťa zaujíma,
     • zisti si podmienky na prijatie (stredné školy ich zverejňujú na svojich internetových stránkach),
     • zváž si, či máš predpoklady na dokončenie štúdia,
     • poraď sa s rodičmi,
     • porozprávaj sa s výchovným poradcom školy,
     • navštív kamaráta, ktorý študuje na tej škole, na ktorú chceš ísť.

      

     Typy stredných škôl:

     • gymnáziumpripravuje na štúdium na vysokej škole (môže mať všeobecné zameranie alebo zameranie na jazyky, šport atď.)
     • stredná odborná škola – (v 2- až 5-ročnom študijnom odbore) pripravuje na výkon odborných povolaní
     • konzervatórium – pripravuje na výkon umeleckých povolaní (spev, herectvo, hra na hudobný nástroj)

      

     HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

     Stredná škola uverejní kritéria prijímania v termínoch:

      

     ·       Na talentové školy – do 1.2.2021

     ·       Na ostatné školy – do 31.3.2021

      

     Termíny podania prihlášok riaditeľovi školy:

      

     ·       Na talentové školy – do 20.2.2021

     ·       Na ostatné školy (aj na 8-ročné gymnázium) – do 10.4.2021

      

     Termíny odoslania prihlášok na stredné školy:

      

     ·       Na talentové školy – do 28.2.2021

     ·       Na ostatné školy (aj na 8-ročné gymnázium) – do 20.4.2021

      

     TERMÍNY PRIJÍMACÍCH  SKÚŠOK:

      

     ·       Na talentové školy : 15.3 – 30.4.2021

     ·       Na ostatné školy (aj na 8-ročné gymnázium) :                          10.5.2021 /pondelok

                                                                                                       13.5.2021 /štvrtok

     ·       Druhé kolo prijímacích skúšok: 22.6.2021

      

     Pri prijímaní žiaka na SŠ sa budú zohľadňovať výsledky testovania 9-2021, prospech a súťaže.

      

     Testovanie 9-2021 – sa uskutoční dňa 24.3.2021, náhradný termín 14.4.2021

     Testovanie 5-2021 – sa uskutoční dňa 19.5.2021
      

      

     Zápis na SŠ:

     Základná  škola vydá žiakovi 1 zápisný lístok, ktorý žiak odnesie na príslušnú strednú školu, na ktorú bol prijatý, v deň zápisu.

     Odvolanie po neprijatí žiaka na  SŠ podáva rodič do 8 dní riaditeľovi príslušnej SŠ, ktorý odošle odvolanie svojmu zriaďovateľovi, ktorý do 15 dní rozhodne o prijatí alebo neprijatí.

     KONTAKT NA VÝCHOVNÉHO PORADCU:

     Mgr. Petra Vojčíková - vojcikova.p@ssdtpp.sk 

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890