• Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD:

    V prípade záujmu o ŠKD je potrebné vyplniť žiadosť - dostupné tlačivo kliknutím TU: 

    Žiadosť o vrátenie preplatku za ŠKD

    Nárok na vrátenie poplatku majú rodičia, ktorí zaplatili vyššiu sumu, ako boli povinní uhradiť (t.j. viac ako 100 € za školský rok 2021/2022).  Mesačný poplatok sa uhrádza nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa trávilo v ŠKD.

    Vypísanú žiadosť, ktorú si môžete nájsť KLIKNUTÍM TU odovzdajte svojej pani vychovávateľke najneskôr do 29.6.2022

    ​​​​​Žiadosť o vrátenie preplatku za ŠKD

    1. Deti sa do ŠKD zaraďuje vždy na 1 školský rok na základe písomnej žiadosti (zápisného lístka) podanej zákonným zástupcom najneskôr do 30. júna predchádzajúceho školského roka (upresnenie do 15. septembra). Žiaci 1. ročníka sa do ŠKD zapisujú priebežne pri zápise do I. ročníka (upresnenie do 15. septembra).
    2. O zaradení do ŠKD a o počte detí v jednotlivých oddeleniach rozhoduje riaditeľka školy, alebo ním poverený zástupca.
    3. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
    4. Deti sa zaraďujú do oddelení podľa veku.
    5. Osobný list dieťaťa odhláseného z ŠKD v priebehu školského roka musí obsahovať presný dátum odhlásenia a podpis zákonného zástupcu. Presný dátum odhlásenia musí byť uvedený aj v triednej knihe ŠKD.
    6. Odovzdávanie informácií rodičom, písomné prihlásenie do ŠKD a odhlásenie detí z ŠKD zabezpečuje vychovávateľka príslušného oddelenia. 
    7. Záklnný zástupca dieťaťa / rodič odhlási dieťa z ŠKD písomne - Odhlásenie dieťaťa z ŠKD - súbor typu PDF
  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890