• ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

    Školský klub detí je súčasťou systému starostlivosti a výchovy detí v čase mimo vyučovania. Jeho hlavnou úlohou je umožniť deťom, aby sa v dostatočnej miere zúčastňovali na rekreačnej, odpočinkovej a spoločenskej činnosti. Obsahové zameranie činnosti detí v školskom klube prihliada na stupeň únavy detí z predchádzajúceho vyučovania. Tejto skutočnosti musí byť prispôsobená aj činnosť vychovávateliek.  


    PLATBA:

    V školskom roku 2019/2020 je stanovená mesačná platba za ŠKD vo výške 7,- €.

    Platbu uskutočnite u svojej vychovávateľky podľa zadelenia dieťaťa.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890