Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 7430 faktúra za suroviny do ŠJ 149,72 s DPH 06.12.2022 Ovozel Slovakia, s.r.o.
Faktúra 7429 faktúra za suroviny do ŠJ 549,14 s DPH 06.12.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o.
Faktúra 7428 faktúra za suroviny do ŠJ 129,60 s DPH 06.12.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o.
Faktúra 7427 faktúra za suroviny do ŠJ 296,33 s DPH 06.12.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o.
Faktúra 7426 faktúra za suroviny do ŠJ 340,57 s DPH 30.11.2022 SINTRA, s.r.o.
Faktúra 7420 faktúra za suroviny do ŠJ 635,66 s DPH 29.11.2022 Ovozel Slovakia, s.r.o.
Faktúra 7415 faktúra za suroviny do ŠJ 10,24 s DPH 29.11.2022 SINTRA, s.r.o.
Faktúra 7418 faktúra za suroviny do ŠJ 1 723,59 s DPH 29.11.2022 CIMBAĽÁK, s.r.o.
Faktúra 7419 faktúra za suroviny do ŠJ 108,00 s DPH 29.11.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o.
Faktúra 7416 faktúra za suroviny do ŠJ 21,50 s DPH 29.11.2022 SINTRA, s.r.o.
Faktúra 7421 faktúra za suroviny do ŠJ 435,63 s DPH 29.11.2022 Tatranská mliekáreň, a.s.
Faktúra 7422 faktúra za suroviny do ŠJ 958,26 s DPH 29.11.2022 Tatranská mliekáreň, a.s.
Faktúra 7423 faktúra za suroviny do ŠJ 1 343,23 s DPH 29.11.2022 SINTRA, s.r.o.
Faktúra 7424 faktúra za suroviny do ŠJ 18,03 s DPH 29.11.2022 Pekáreň GROS, s.r.o.
Faktúra 7425 faktúra za suroviny do ŠJ 64,13 s DPH 29.11.2022 Pekáreň GROS, s.r.o.
Faktúra 7406 faktúra za suroviny do ŠJ 14,79 s DPH 28.11.2022 SINTRA, s.r.o.
Faktúra 7407 faktúra za suroviny do ŠJ 179,27 s DPH 28.11.2022 SINTRA, s.r.o.
Faktúra 7408 faktúra za suroviny do ŠJ 299,34 s DPH 28.11.2022 Bidfood Slovakia, s.r.o.
Faktúra 7409 faktúra za suroviny do ŠJ 748,00 s DPH 28.11.2022 Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička
Faktúra 7410 faktúra za suroviny do ŠJ 823,68 s DPH 28.11.2022 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1140
  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890