Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 7109 faktúra za suroviny do ŠJ 175,56 12.03.2020 HO&PE FAMILY, s.r.o.
Faktúra 7108 faktúra za suroviny do ŠJ 258,72 12.03.2020 HO&PE FAMILY, s.r.o.
Faktúra 7107 faktúra za suroviny do ŠJ 136,08 11.03.2020 Ryba Košice s.r.o.
Faktúra 7106 faktúra za suroviny do ŠJ 765,44 09.03.2020 SINTRA, s.r.o.
Faktúra 7105 faktúra za suroviny do ŠJ 204,40 09.03.2020 Ryba Košice s.r.o.
Faktúra 7104 faktúra za suroviny do ŠJ 599,50 09.03.2020 Mäsovýroba Dončák, s.r.o.
Faktúra 7101 faktúra za suroviny do ŠJ 308,74 29.02.2020 Ovozel Slovakia, s.r.o.
Faktúra 7100 faktúra za suroviny do ŠJ 479,70 29.02.2020 Ovozel Slovakia, s.r.o.
Faktúra 7099 faktúra za suroviny do ŠJ 679,84 27.02.2020 Mirond, s.r.o.
Faktúra 7094 faktúra za suroviny do ŠJ 465,72 26.02.2020 Ryba Košice s.r.o.
Faktúra 7089 faktúra za suroviny do ŠJ 231,00 26.02.2020 Slovbys, s.r.o.
Faktúra 7090 faktúra za suroviny do ŠJ 629,12 26.02.2020 Tatranská mliekáreň, a.s.
Faktúra 7091 faktúra za suroviny do ŠJ 221,88 26.02.2020 Tatranská mliekáreň, a.s.
Faktúra 7092 faktúra za suroviny do ŠJ 191,48 26.02.2020 Ryba Košice s.r.o.
Faktúra 7093 faktúra za suroviny do ŠJ 271,62 26.02.2020 Bidfood Slovakia, s.r.o.
Faktúra 7095 faktúra za suroviny do ŠJ 6,64 26.02.2020 SINTRA, s.r.o.
Faktúra 7096 faktúra za suroviny do ŠJ 639,93 26.02.2020 SINTRA, s.r.o.
Faktúra 7097 faktúra za suroviny do ŠJ 15,86 26.02.2020 SINTRA, s.r.o.
Faktúra 7098 faktúra za suroviny do ŠJ 346,32 26.02.2020 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková
Faktúra 7102 faktúra za suroviny do ŠJ 422,52 25.02.2020 Bidfood Slovakia, s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/110
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890