Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 7182 faktúra za suroviny do ŠJ 681,69 29.06.2021 Ovozel Slovakia, s.r.o.
Faktúra 7181 faktúra za suroviny do ŠJ 696,59 28.06.2021 Tatranská mliekáreň, a.s.
Faktúra 7180 faktúra za suroviny do ŠJ 95,11 28.06.2021 SINTRA, s.r.o.
Faktúra 7179 faktúra za suroviny do ŠJ 1 457,83 28.06.2021 Mäso-Tatry s.r.o.
Faktúra 7178 faktúra za suroviny do ŠJ 582,21 28.06.2021 Mäso-Tatry s.r.o.
Faktúra 7177 faktúra za suroviny do ŠJ 961,97 28.06.2021 Mäso-Tatry s.r.o.
Faktúra 7176 faktúra za suroviny do ŠJ 526,97 28.06.2021 SINTRA, s.r.o.
Faktúra 7175 faktúra za suroviny do ŠJ 892,87 28.06.2021 Ovozel Slovakia, s.r.o.
Faktúra 7174 faktúra za suroviny do ŠJ 42,98 28.06.2021 SINTRA, s.r.o.
Faktúra 7173 faktúra za suroviny do ŠJ 214,18 25.06.2021 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková
Faktúra 7172 faktúra za suroviny do ŠJ 216,20 25.06.2021 Pekáreň GROS, s.r.o.
Faktúra 7171 faktúra za suroviny do ŠJ 31,86 25.06.2021 Pekáreň GROS, s.r.o.
Faktúra 7170 faktúra za suroviny do ŠJ 544,17 25.06.2021 Ovozel Slovakia, s.r.o.
Faktúra 7168 faktúra za suroviny do ŠJ 127,05 24.06.2021 Slovbys, s.r.o.
Faktúra 7167 faktúra za suroviny do ŠJ 154,77 24.06.2021 Tatranská mliekáreň, a.s.
Faktúra 7169 faktúra za suroviny do ŠJ 290,30 24.06.2021 Bidfood Slovakia, s.r.o.
Faktúra 7166 faktúra za suroviny do ŠJ 135,36 22.06.2021 Bidfood Slovakia, s.r.o.
Faktúra 7161 faktúra za suroviny do ŠJ 275,96 21.06.2021 Tatranská mliekáreň, a.s.
Faktúra 7158 faktúra za suroviny do ŠJ 25,19 21.06.2021 Pekáreň GROS, s.r.o.
Faktúra 7159 faktúra za suroviny do ŠJ 95,88 21.06.2021 Pekáreň GROS, s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/509
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890