• V školskom roku 2022/2023 sme sa opätovne prihlásili do projektu Recyklohry. Ide o školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

     Počas celého školského roka budeme plniť stanovené úlohy, za ktoré získame body. Tie vymeníme za ceny pre aktívnych žiakov z katalógu odmien tak, ako to bolo aj v predošlom školskom roku. Súčasťou projektu budú aj ďalšie aktivity – zber batérií, drobných elektrozariadení a podobne.

     Viac informácií o projekte získate TU a u koordinátorov jednotlivých sekcií:

     ZŠ 1. stupeň – Mgr. Františka Pamulová

     ZŠ 2. stupeň – Mgr. Barbora Olejníková

     OG – Mgr. Blanka Mišáneková

     BS – RNDr. Silvia Bartošová

     HB – PaedDr. Ľudmila Šmondrková

     PaedDr. Ľudmila Šmondrková, koordinátor projektu

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890