• Rozpočet využitia prostriedkov v školskom roku 2022/2023

    •  

     ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. MLÁDEŽE, POPRAD

     Počet žiakov:           319

     Rozpočet na sumu:  2000,- €

      

     AKCIA Suma
     Uhrádzanie cestovného na súťaže - 1. a 2. stupeň
     Zodpovedná: ZRŠ
     Termín: priebežne
       18,- €
     Mikulášske balíčky pre žiakov 1. stupňa
     Zodpovedná: p. Leško
     Termín: december 2022
     1,50 €/žiak 243,- €

     Mikulášske balíčky pre žiakov 2. stupňa
     Zodpovední: p. Leško
     Termín: december 2022

     1,50 €/žiak 228,- €
     Vianočná besiedka pre žiakov 1. a  2. stupňa
     Zodpovední: tr. učitelia 1.ZA - 9.ZA
     Termín: december 2022
       200,- €
     Lyžiarsky kurz - 7.ZA
     Zodpovedná: p. Bolozová, p. Maličká
     Termín: január 2023
     31,- €/trieda 31,- €
     Karneval žiakov 1. stupňa
     Zodpovedná: p. Hrošárová
     Termín: február 2023
       80,- €
     Kultúrna akcia pre žiakov 1. stupňa
     Zodpovedná: p. Kellnerová
     Termín: apríl 2023
      1,-€/žiak 162,-€

     Kultúrna akcia pre žiakov 2. stupňa
     Zodpovední: tr. učitelia 5.ZA - 9.ZA + vyučujúci SJL
     Termín: apríl 2023

     1,- €/žiak 152,- €
     Rozprávková noc pre žiakov 1. stupňa
     Zodpovedná: p. Herichová, p. Skokanová
     Termín: marec 2023
       100,- €
     Škola v prírode - 1. stupeń ZŠ
     Zodpovedná: p. Pamulová, p. Krišková
     Termín: máj - jún 2023
       100,- €
     MDD - 1. stupeň
     Zodpovední: tr. učitelia 1.ZA - 4.ZA
     Termín: jún 2023
       90,- €
     MDD - 2. stupeň
     Zodpovední: tr. učitelia 5.ZA - 9.ZA
     Termín: jún 2023
       90,- €
     Odmeny na konci školského roka pre žiakov 1. stupňa
     Zodpovední: tr. učitelia 1.ZA - 4.ZA
     Termín: jún 2023
     1,- €/žiak 162,- €
     Odmeny na konci školského roka pre žiakov 2. stupňa
     Zodpovední: tr. učitelia 5.ZA - 8.ZA
     Termín: jún 2023
     1,- €/žiak 124,- €
     Práca s talent. mládežou - vyhodnotenie súťaží - 1.st.
     Zodpovedný: p. Kellnerová
     Termín: priebežne
       140,- €
     Práca s talent. mládežou - vyhodnoteni súťaží - 2. st.
     Zodpovedný: ZRŠ
     Termín: priebežne
       40,- €
     Odmeny pre žiakov 9. ročníka
     Zodpovedná: p. Martinková
     Termín: jún 2023

     2,- €/žiak

     40,- €
     SPOLU 2000,- €

     V Poprade 10.10.2022

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890