• Rozpočet využitia prostriedkov v školskom roku 2020/2021

    •  

     ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. MLÁDEŽE, POPRAD

     Počet žiakov:           278

     Rozpočet na sumu:  1780,- €

      

     AKCIA Suma
     Uhrádzanie cestovného na súťaže - 1. a 2. stupeň
     Zodpovedná: ZRŠ
     Termín: priebežne
       19,- €
     Mikulášske balíčky pre žiakov 1. stupňa
     Zodpovedná: p. Leško
     Termín: december 2020
     1,50 €/žiak 224,- €
     Mikulášske balíčky pre žiakov 2. stupňa
     Zodpovední: p. Leško
     Termín: december 2020
     1,50 €/žiak 194,- €
     Vianočná besiedka pre žiakov 1. a  2. stupňa
     Zodpovední: tr. učitelia 1.ZA - 9.ZA
     Termín: december 2020
       200,- €
     Lyžiarsky kurz - 7.ZA
     Zodpovedná: p. Bolozová, p. Brndiarová, p. Martinková
     Termín: december - január 2021
     15,- €/trieda 15,- €
     Karneval žiakov 1. stupňa
     Zodpovedná: p. Hrošárová
     Termín: február 2021
       80,- €
     Kultúrna akcia pre žiakov 1. stupňa
     Zodpovedná: p. Pamulová
     Termín: apríl 2021
      1,-€/žiak 149,-€

     Kultúrna akcia pre žiakov 2. stupňa
     Zodpovední: tr. učitelia 5.ZA - 9.ZA + vyučujúci SJL
     Termín: apríl 2021

     1,- €/žiak 129,- €
     Rozprávková noc pre žiakov 1. stupňa
     Zodpovedná: p. Stavná
     Termín: marec 2021
       100,- €
     Škola v prírode - 1. stupeń ZŠ
     Zodpovedná: p. Hudranová
     Termín: máj - jún 2021
       100,- €
     MDD - 1. stupeň
     Zodpovední: tr. učitelia 1.ZA - 4.ZA
     Termín: jún 2021
       90,- €
     MDD - 2. stupeň
     Zodpovední: tr. učitelia 5.ZA - 9.ZA
     Termín: jún 2021
       90,- €
     Odmeny na konci školského roka pre žiakov 1. stupňa
     Zodpovední: tr. učitelia 1.ZA - 4.ZB
     Termín: jún 2021
     1,- €/žiak 149,- €
     Odmeny na konci školského roka pre žiakov 2. stupňa
     Zodpovední: tr. učitelia 5.ZA - 8.ZA
     Termín: jún 2021
     1,- €/žiak 113,- €
     Práca s talent. mládežou - vyhodnotenie súťaží - 1.st.
     Zodpovedný: p. Pamulová
     Termín: priebežne
       40,- €
     Práca s talent. mládežou - vyhodnoteni súťaží - 2. st.
     Zodpovedný: ZRŠ
     Termín: priebežne
       40,- €
     Odmeny pre žiakov 9. ročníka
     Zodpovedná: p. Vojčíková
     Termín: jún 2021

     2,- €/žiak

     48,- €
     SPOLU 1780,- €

     V Poprade 6.10.2020

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890