• 1. september 1975

    Slávnostné otvorenie novovybudovanej školy s názvom Základná škola, Pionierska ulica, Poprad.

    1992

    Premenovanie školy na Základná škola, Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad.

    1. september 2008

    Zaradenie školy ako organizačnej  zložky Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad


    Spojená škola, Dominika Tatarku, Poprad  bola zriadená dňa 1. septembra 2008 na základe rozhodnutia, ktoré vydalo Krajský školský úrad v Prešove. Organizačnými zložkami školy sú Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad a Základná škola, Ulica mládeže 2350/7, Poprad. Sídlo organizácie je na adrese:

    Dominika Tatarku 4666/7,  058 01  Poprad

    Súčasťami školy sú:

    • Školský klub detí - Ulica mládeže 2350/7
    • Školská kuchyňa - Ulica mládeže 2350/7
    • Školská jedáleň - Ulica mládeže 2350/7
    • Školská kuchyňa - Dominika Tatarku 4666/7
    • Školská jedáleň - Dominika Tatarku 4666/7

     

    Viac z histórie školy môžete nájsť na pôvodnej webovej stránke školy:www.zsmladezepp.edu.sk

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890