• Vitajte na stránkach základnej školy
   • Sme organizačnou zložkou Spojenej školy, Dominika Tatarku, Poprad a máme žiakov od 1. - 9. ročník. V triedach sa vzdelávajú telesne postihnutí žiaci spoločne s intaktnými spolužiakmi. Pripravujeme žiakov na gymnaziálne štúdium.
   • Kam po skončení?
   • Po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok v 5. ročníku ZŠ a následnom prijatí môže žiak pokračovať v štúdiu na 8-ročnom gymnáziu, ktoré je súčasťou Spojenej školy, D. Tatarku, Poprad. Ak nemá záujem o gymnaziálne štúdium, pokračuje v štúdiu na ZŠ až do 9. ročníka. V 8. ročníku sa môže prihlásiť na prijímacie skúšky do slovensko-nemeckej bilingválnej sekcie gymnázia alebo v 9. ročníku na akúkoľvek strednú školu.
   • Školský klub detí
   • Súčasťou základnej školy je aj školský klub detí, v ktorom sa realizuje činnosť v zmysle výchovného programu bohatého na rôznorodé činnosti, aktivity v interiéri i exteriéri, kultúrne podujatia.
 • Partneri

 • Zo života školy

  V tejto časti môžete nájsť informácie o učiteľoch, predmetoch, rozvrhu, suplovaní hodín a iné.
  • ISIC preukaz - objednávanie, prolongácia - NOVÉ INFORMÁCIE - jún 2022

  • Máte záujem o nový ISIC preukaz alebo potrebujete prolongačnú známku? 

    Kontaktujte pána Mgr. Pavla Leška (ZRŠ pre ZŠ) s vypísanou žiadosťou a 20,- €. Následne Vám bude ISIC preukaz objednaný a dohodnete si spôsob prezvatia. 

   ŽIADOSŤ O NOVÝ ISIC

   Ak potrebujete len prolongačnú známku, poplatok je 10,- €. 

   Ďalšie informácie získate kliknutím TU resp. e-mailom lesko.p@ssdtpp.sk.


   Nezabudnite si predĺžiť platnosť na dopravu ešte pred letnými prázdninami. Už od 1.6.2022. Viac informácii nižšie:

      

    

   • Kontakty

    • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
    • skola@ssdtpp.sk
    • lesko.p@ssdtpp.sk
    • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková
    • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
    • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
    • (+12) 34-567-890