• Vitajte na stránkach základnej školy
   • Sme organizačnou zložkou Spojenej školy, Dominika Tatarku, Poprad a máme žiakov od 1. - 9. ročník. V triedach sa vzdelávajú telesne postihnutí žiaci spoločne s intaktnými spolužiakmi. Pripravujeme žiakov na gymnaziálne štúdium.
   • Kam po skončení?
   • Po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok v 5. ročníku ZŠ a následnom prijatí môže žiak pokračovať v štúdiu na 8-ročnom gymnáziu, ktoré je súčasťou Spojenej školy, D. Tatarku, Poprad. Ak nemá záujem o gymnaziálne štúdium, pokračuje v štúdiu na ZŠ až do 9. ročníka. V 8. ročníku sa môže prihlásiť na prijímacie skúšky do slovensko-nemeckej bilingválnej sekcie gymnázia alebo v 9. ročníku na akúkoľvek strednú školu.
   • Školský klub detí
   • Súčasťou základnej školy je aj školský klub detí, v ktorom sa realizuje činnosť v zmysle výchovného programu bohatého na rôznorodé činnosti, aktivity v interiéri i exteriéri, kultúrne podujatia.
 • Zo života školy

  V tejto časti môžete nájsť informácie o učiteľoch, predmetoch, rozvrhu, suplovaní hodín a iné.
   • Kontakty

    • Základná škola
    • skola@ssdtpp.sk
    • lesko.p@ssdtpp.sk
    • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
    • 042083788
    • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
    • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
    • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
    • (+12) 34-567-890