• Dnes je
  Streda 23. 5. 2018
  • máj 2018
    • 28
    • Pon
    • Škola v prírode - TELGÁRT
    • 28. 5.-1. 6.
    • Iná udalosť
  • jún 2018
    • 01
    • Pia
    • Deň detí
    • 1. 6.
    • Modul: Kalendár
    • 04
    • Pon
    • Zber papiera
    • 4.-8. 6.
    • Iná udalosť
    • 18
    • Pon
    • Dopravné ihrisko - 1. stupeň ZŠ
    • 18. 6.
    • Iná udalosť
    • 19
    • Uto
    • Dopravné ihrisko - 1. stupeň ZŠ
    • 19. 6.
    • Iná udalosť
    • 20
    • Str
    • Klasifikačná porada
    • 20. 6.
    • Iná udalosť
    • 20
    • Str
    • Výmena učebníc
    • 20.-21. 6.
    • Iná udalosť
    • 25
    • Pon
    • Didaktické hry - I. stupeň ZŠ
    • 25. 6.
    • Iná udalosť
    • 27
    • Str
    • Rozlúčka s deviatakmi
    • 27. 6.
    • Iná udalosť
    • 27
    • Str
    • Účelové cvičenie - teoretická časť
    • 27. 6.
    • Iná udalosť
  • Kontakty

   • Základná škola
   • ssdtppzs@gmail.com
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Pavol Leško
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403