• Integrácia telesne postihnutých žiakov na našej škole funguje už od roku 1995. Vznikom Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad v roku 2008 došlo k vytvoreniu 2 organizačných zložiek - ZŠ, Ul. mládeže, Poprad a Gymnázium, Dominika Tatarku, Poprad. Tým sa otvorili možnosti realizácie projektu individuálneho začlenenia žiakov s telesným postihnutím aj v triedach gymnázia. Po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok tak môže telesne postihnutý žiak vzdelávať sa na škole od 1. ročníka ZŠ až po maturitu, pričom môže využívať:

   • špeciálnopedagogickú starostlivosť - na škole pracuje školský špeciálny pedagóg, asistenti učiteľa, učitelia a vychovávatelia s bohatými odbornými skúsenosťami pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
    
   • zdravotnú starostlivosť - na škole pracuje diplomovaný fyzioterapeut, ktorý vykonáva rôzne liečebné procedúry priamo v budove školy, v zriadenej rehabilitačnej miestnosti

    

   VIDEO PRÍLOHA
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Kontakt na špeciálneho pedagóga:

   Konzultačné hodiny:  každý štvrtok 12:30 hod. - 15:30 hod. /prípadne aj po vzájomnej dohode/

   Mgr. Katarína Slivková, slivkova.k@ssdtpp.sk

    

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890