• Organizácia vyučovacích hodín - 2020/2021

   •  

     

    1. stupeň ZŠ

    1. hodina - 7.50 - 8.35
    2. hodina - 8.45 - 9.30
    3. hodina - 9.50 - 10.35
    4. hodina - 10.45 - 11.30
    5. hodina - 12.00 - 12.45
    6. hodina - 12.55 -13.40

    2. stupeň ZŠ

    1. hodina - 7.50 - 8.35
    2. hodina - 8.45 - 9.30
    3. hodina - 9.50 - 10.35
    4. hodina - 10.45 - 11.30
    5. hodina - 11.40 - 12.25
    6. hodina - 12.35 -13.20

   • Obedňajšia prestávka

   •  

     

    1. stupeň ZŠ

    OBED

    11.30 - 12.00

    BS

    OBED

    12.25 - 12.55

    2. stupeň ZŠ + 8GYM

    OBED

    13.20 - 13.50

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890