• Testovanie v školskom roku 2021/2022

    V školskom roku 2021/2022 sme opäť dosiahli výborné výsledky prevyšujúce celoslovenský priemer. 

    Testovanie v školskom roku 2020/2021

    Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl bolo v uvedenom školskom roku rozhodnutím ministra školstva zrušené.

    Testovanie v školskom roku 2019/2020

    Už pravidelne na jeseň sa každý školský rok koná celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl, ktorým sa preverujú získané vedomosti za ukončený 1. stupeň ZŠ (primárne vzdelávanie podľa ISCED 1). 

    Celoslovenské testovanie zabezpečuje NUCEM - viac o testovaní sa môžete dozvedieť TU: 

    V školskom roku 2019/2020 sme opäť obhájili prvenstvo spomedzi škôl na území mesta Poprad. 

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890