• TRIEDA ROKA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

     Aj v tomto školskom roku  prebiehala súťaž  TRIEDA ROKA. Žiaci základnej školy a osemročného gymnázia prostredníctvom žiackeho parlamentu prejavili záujem o túto súťaž po dobrých skúsenostiach z minulých rokov. Predbežné hodnotenie tried mali možnosť sledovať žiaci na nástenkách umiestnených na chodbách  školy. Bodovali sme čistotu triedy , výzdobu triedy, poriadok pri skrinkách , zber papiera a zápisy  v klasifikačnom hárku, ako aj  prospech v jednotlivých triedach.

     ZŠ - 2. stupeň

     September Celkový počet bodov Nástenka/čistota triedy Poriadok pri skrinkách Zber papiera Úspechy v súťažiach
     5.ZA          
     5.ZB          
     6.ZA          
     7.ZA          
     8.ZA       -  
     9.ZA          

     8-ročné gymnázium

     November Celkový počet bodov Nástenka/čistota triedy Poriadok pri skrinkách Zber papiera Úspechy v súťažiach
     Prima A          
     Prima B          
     Sekunda A          
     Sekunda B          
     Tercia A          
     Tercia B          
     Kvarta A          
     Kvarta B          

     TRIEDA ROKA V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

     Aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli zorganizovať súťaž s názvom "TRIEDA ROKA" pre žiakov základnej školy a osemročnej sekcie gymnázia. Mgr. Katarína Slivková a Agáta Gontkovičová priebežne sledovali kritéria pre vyhodnotenie najlepšej triedy roka. 

     Hodnotili sa:

     • čistota triedy, výzdoba
     • zamykanie skriniek
     • prospech triedy
     • umiestnenie žiakov  v súťažiach
     • zapojenie žiakov do zberu papiera
      

     Víťazná trieda základná škola:

     6.ZA - počet získaných bodov 463

     Víťazná trieda osemročného gymnázia:

     Prima B - počet získaných bodov - 560

     VÝHERCOM BLAHOŽELÁME !!!

     Ostatné výsledky:

     ZŠ - 2. miesto - 5.ZA - 437 bodov, 3. miesto - 7.ZA - 431 bodov, 4. miesto - 9.ZA - 385 bodov, 5. miesto - 8.ZA - 357 bodov

     8gym - 2. miesto - Kvarta A - 558 bodov, 3. miesto - Prima A - 552 bodov, 4. miesto - Sekunda B - 522 bodov, 5. miesto - Tercia A - 520 bodov, 6. miesto - Tercia B - 482 bodov, 7. miesto - Kvarta B - 406 bodov, 8. miesto - Sekunda A - 404 bodov


     TRIEDA ROKA V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

     Aj v tomto školskom roku  prebiehala súťaž  TRIEDA ROKA. Žiaci základnej školy a osemročného gymnázia prostredníctvom žiackeho parlamentu prejavili záujem o túto súťaž po dobrých skúsenostiach z minulých rokov. Predbežné hodnotenie tried mali možnosť sledovať žiaci na nástenkách umiestnených na chodbách  školy. Bodovali sme čistotu triedy , výzdobu triedy, poriadok pri skrinkách , zber papiera a zápisy  v klasifikačnom hárku, ako aj  prospech v jednotlivých triedach.

     Víťazná trieda základná škola:

      9.ZA svoje prvenstvo obhájila už po 5-krát, počet bodov 455

     Víťazná trieda osemročného gymnázia:

     Prima A-  počet bodov 559

     Osobitne sme odmenili sladkou odmenou triedu SEKUNDU B za vždy vzorne upratanú triedu  a výzdobu v triede.


     TRIEDA ROKA V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015

     Naši žiaci sa posledný deň školského roka 2014/2015 netešili iba na vysvedčenie a prázdniny, ale aj na vyhodnotenie súťaže o najlepšiu triedu roka. Najlepšou triedou na ZŠ sa stala 8.ZA s počtom bodov 490 a za 8-ročné gymnázium sa stala trieda Sekunda B s počtom bodov 608. Víťazi boli odmenení tortou, ktorá im veľmi chutila.


     TRIEDA ROKA V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

     V školskom roku 2013/2014  sa uskutočnila súťaž "TRIEDA ROKA". Súťaž prebiehala  pod vedením pani učiteľky Vojčíkovej, Kurucovej Gontkovičovej. Na konci školského roka sme vyhodnotili najlepšiu triedu 2. stupňa ZŠ a najlepšiu triedu osemročnej sekcie gymnázia v budove ZŠ, Ul. mládeže, Poprad. Víťazná trieda získala sladkú odmenu.

     pozn: fotky už čoskoro

     VYHODNOTENIE SÚŤAŽE - TRIEDA ROKA:

     ZÁKLADNÁ ŠKOLA:

     1. miesto - 7.ZA - počet bodov 497

     2. miesto - 5.ZA - počet bodov 454
     3. miesto - 8.ZA - počet bodov 382
     4. miesto - 6.ZA - počet bodov 377
     5. miesto - 9.ZA - počet bodov 257

     8-ROČNÉ GYMNÁZIUM

     1. miesto - Kvarta B - počet bodov 544

     2. miesto - Prima B - počet bodov 534
     3. miesto - Sekunda B - počet bodov 532
     4. miesto - Tercia B - počet bodov 526
     5. miesto - Tercia A - počet bodov 494
     6. miesto - Prima A - počet bodov 470
     7. miesto - Sekunda A - počet bodov 368
     8. miesto - Kvarta A - počet bodov 366

     VÝHERCOM BLAHOŽELÁME


     TRIEDA ROKA V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013

     V školskom roku 2012/2013  sa uskutočnila súťaž "TRIEDA ROKA". Súťaž prebiehala  pod vedením pani učiteľky Vojčíkovej, Kurucovej Gontkovičovej. Na konci školského roka sme vyhodnotili najlepšiu triedu 2. stupňa ZŠ a najlepšiu triedu osemročnej sekcie gymnázia v budove ZŠ, Ul. mládeže, Poprad. Víťazná trieda získala sladkú odmenu.

     pozn: fotky už čoskoro

     VYHODNOTENIE SÚŤAŽE - TRIEDA ROKA:

     ZÁKLADNÁ ŠKOLA:

     1. miesto - 6.ZA - počet bodov 458

     2. miesto - 5.ZA - počet bodov 419
     3. miesto - 7.ZA - počet bodov 378
     4. miesto - 9.ZA - počet bodov 281
     5. miesto - 8.ZA - počet bodov 255

     8-ROČNÉ GYMNÁZIUM

     1. miesto - Tercia B - počet bodov 491

     2. miesto - Prima B - počet bodov 468
     3. miesto - Tercia A - počet bodov 395
     4. miesto - Sekunda A - počet bodov 377
     5. miesto - Sekunda B - počet bodov 313
     6. miesto - Prima A - počet bodov 265

     VÝHERCOM BLAHOŽELÁME


     TRIEDA ROKA V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012

     V školskom roku 2011/2012  sa uskutočnila súťaž "TRIEDA ROKA". Súťaž prebiehala  pod vedením pani učiteľky Vojčíkovej Gontkovičovej. Na konci školského roka sme vyhodnotili najlepšiu triedu 2. stupňa ZŠ a najlepšiu triedu osemročnej sekcie gymnázia v budove ZŠ, Ul. mládeže, Poprad. Víťazná trieda získala sladkú odmenu.

     pozn: fotky už čoskoro

     VYHODNOTENIE SÚŤAŽE - TRIEDA ROKA:

     ZÁKLADNÁ ŠKOLA:

     1. miesto - 5.ZA - počet bodov 474

     2. miesto - 6.ZA - počet bodov 404
     3. miesto - 9.ZA - počet bodov 387
     4. miesto - 7.ZA - počet bodov 228
     5. miesto - 8.ZA - počet bodov 29

     8-ROČNÉ GYMNÁZIUM

     1. miesto - Prima A - počet bodov 484

     2. miesto - Sekunda B - počet bodov 474
     3. miesto - Prima B - počet bodov 472
     4. miesto - Kvarta B - počet bodov 431
     5. miesto - Sekunda A - počet bodov 422
     6. miesto - Kvarta A - počet bodov 397

     VÝHERCOM BLAHOŽELÁME

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890