• Tablety nám pomáhajú na hodinách anglického jazyka
   • Tablety nám pomáhajú na hodinách anglického jazyka

   • 19.11.2022 11:59
   • IKT majú vo vyučovacom procese svoje nezastupiteľné miesto. Žiaci dokážu prostredníctvom nich encyklopedické vedomosti nielen vyhľadať, zhodnotiť, ale aj spracovať a vhodne prezentovať. Z tohto dôvodu žiaci na hodinách anglického jazyka pod vedením pani učiteľky Folvarčíkovej používajú IKT technológie vrátane tabletov. 
   • Hodiny anglického jazyka sú tak zaujímavejšie, láskavejšie, ale predovšetkým táto forma priláka žiakov k učeniu samotného jazyka ešte viac. Žiaci môžu s pomocou tabletov samostatne pracovať pri vypracovávaní zadaných úloh, a tak si zlepšovať svoje jazykové zručnosti, napríklad samostatná práca s videom – počúvanie a čítanie s porozumením, prípadne si môžu spestriť osvojenie a opakovanie učiva formou hry v online platformách ako je blooket, quizlet a podobne. Cudzí jazyk sa tak zrazu nestáva náročnou prekážkou, s ktorou treba bojovať, ale jeden zaujímavý predmet, na ktorý sa tešia a hlavne, v ktorom sa takouto nenáročnou a pre nich lákavou formou zlepšujú.

    Všetko však treba vykonávať v primeranej podobe, na čo však na našej škole, samozrejme, nezabúdame :)

    Mgr. Patrícia Folvarčíková

    FOTO PRÍLOHA

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890