• ŠKOLSKÝ ROK - 2022/2023:

    Číslo účtu ŠJ:                    SK 02 8180 0000 0070 0033 2517

    Platba stravného je možná len bezhotovostne, prevodom na účet!


    POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. - 20. AUGUSTA 2022 - STRAVA ZA SEPTEMBER:

    • stravník z I. stupňa ZŠ - 28,20 €  - t.j. 20 x 1,21 + 4 (režijný poplatok)
    • stravník z II. stupňa ZŠ- 30,- €  - t.j. 20 x 1,30 + 4 (režijný poplatok)
    • stravník z 8G- 30,-  €  - t.j. 20 x 1,30 + 4 (režijný poplatok)
    • stravník z BS- 32,20 €  - t.j. 20 x 1,41 + 4 (režijný poplatok)

    Ďalšia mesačná platba je v rovnakých výškach. Odporúčame nastaviť trvalý príkaz od augusta 2022 do mája 2023. V správe pre prijímateľa je nutné uviesť variabilný symbol, ktorý je pridelený každému stravníkovi. Zobrazí sa Vám v aplikácii EDUPAGE v časti PLATBY. 

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890