• Názov školy: Spojená škola
     Adresa školy: Ul. Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
     www www.ssdtpp.sk
     IČO školy: 42083788  
     DIČ školy: 2022668340  
     E-mail: skola@ssdtpp.sk Spojená škola, Dominika Tatarku, Poprad
      

     slavkovska.d@ssdtpp.sk     

     4-ročné gymnázium
       dikantova.m@ssdtpp.sk 5-ročná bilingválna sekcia
       selepova.v@ssdtpp.sk 8-ročné gymnázium
       lesko.p@ssdtpp.sk základná škola
     Tel. kontakt: 052/7721663 Ul. Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
       052/7730551 Ul. mládeže 2350/7, Poprad
       052/7721076 Ul. mládeže 2350/7, Poprad - prepájanie do kabinetov
  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890