• Hlavným garantom projetku a predsedom OZ za zdravší život je Doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD., prednosta Neurochirurgickej kliniky ÚVN SNP v Ružomberku. Viac o projekte nájdete na stránke kliknutím TU: 

    Projekt sme realizovali počas školského roka 2021/2022. Získané vedomosti i zručnosti sú však uplatňované s využívaním učebných pomôcok na hodinách TŠV aj v tomto školskom roku. 

    Deti si netradičné cvičenie na dynamických podložkách a fitt loptách veľmi obľúbili. Zároveň si uvedomujú, ako je dôležité starať sa o svoj chrbátik, aby v dospelom veku, či starobe netrpeli bolesťami chrbtice. Pani učiteľky v projekte získali viacero odporúčaní a nápadov, ktoré je možné využiť na hodinách telesnej výchovy i mimo nej. 

    A v neposlednom rade ďakujeme OZ za zdravší život za poskytnuté fitt lopty a dynamické podložky pre našich žiakov. 

     

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
   • skola@ssdtpp.sk
   • lesko.p@ssdtpp.sk
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad Slovakia
   • 042083788
   • RNDr. Mária Vojtaššáková
   • Mgr. Pavol Leško - 0902720018
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova na Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova na Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403
   • (+12) 34-567-890